September

Knowledge Management är ett stort och brett område och som är en angelägenhet för hela organisationen. Att samla in viktig kunskap och säkerställa att den dokumenteras på ett bra sätt så att man inte behöver ”uppfinna hjulet” igen är helt avgörande i en kunskapasbaserad verksamhet. I samband med utvecklingen av tjänster och tjänstefiering som de Läs mer..

Konferens ITSM Borås IT service management i förändring: DevOps, data-driven innovation och digitalisering Under konferensen komma flera aktuella frågor att diskuteras: Hur kommer de nya ramverken att påverka små- och medelstora företag? Kommer ITSM leva kvar i sin nuvarande form? Vilken roll kommer traditionella ’best practices’ och standards som ITIL, COBIT, ISO/IEC att spela i Läs mer..

Oktober

IT Service Management 2017 – The art of Service Integrations Konferencen er mødested for IT Service Management interessenter i Danmark – To faglige dage, hvor der er fokus på erfaringsudveksling og networking. I år har vi igen stor International deltagelse og et fyldt program med spændende foredrag, debatter, cases og workshops. Fokus for dette års konference er Läs mer..