Frukostklubbens första träff i Stockholm

Med spänd förväntan testas frukostklubbkonceptet för första gången. 14 deltagare sätter sig till bords med en frukost. Alla skriver en lapp med ett ämne man vill diskutera och samtliga deltagare går sedan fram för att sätta en prick på tre ämnen som man vill diskutera på dagens möte. Därefter startar diskussionen. Alla deltar och är engagerade runt bordet. Ett antal kontakter knyts för att följa upp och fortsätta diskutera utanför frukostklubben.

Vi summerar det till ett lyckat event och ser fram mot nästa frukostklubb den 16 maj. Du har väl anmält dig, då antalet platser är begränsat gäller det att inte vänta.

Styrgruppen för itSMF Öst