Personuppgiftslagen – PUL

itSMF Sweden
Kontor 122
Folkungagatan 122
116 30 Stockholm

epost: info@itsmf.nu

Org.nr: 817606-9477

itSMF Sweden behöver hantera vissa personuppgifter om dig för att kunna behandla din medlemsansökan samt som eventuell framtida medlem.

De uppgifter vi avser att samla in är de som finns i det formulär som du ska fylla i och skicka in till oss, vid eventuella framtida behov återkommer vi.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss, men de är ett villkor för medlemsskap.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen. Helt avidentifierade uppgifter kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom IT-branschen (för t ex statistiksyfte).

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du samtycker till att itSMF Sweden behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående, genom ditt kryss i rutan i medlemsansökningsformuläret på itSMF Swedens webbplats.