Loading...

100 tankar om ITSM – del 1

Förändringsledning i 10 steg

Att införa en metod, modell eller något annat som ska förändra och förbättra för såväl medarbetare som för kunder är nödvändigt för att vidareutveckla organisationer och verksamheter och anpassa sig för att hänga med i en föränderlig värld. Så varför är det då så svårt att förändra? Varför är vi generellt sett så negativa till förändringar? Och efter genomförd förändring händer det inte alltför sällan att vi undrar varför vi inte gjorde förändringen tidigare.
Här kommer 10 tips som kommer från min erfarenhet om vad som behövs för att lyckas med sitt förändringsarbete.

  1. Beskriv vad förändringen ska leda till. Finns ett problem som skaver? Säkerställ att den/de som är berörda av förändringen har samma bild av att det finns ett problem som ska lösas. Målet är att vara överens om att vi i alla fall inte kan fortsätta som det är.
  2. Förankra nuläget och involvera nyckelpersoner som är berörda av förändringen och definiera tillsammans vilken målbild som ska uppnås och övergripande vad som behöver göras för att komma dit. Våga vänta in de som tar längre tid på sig att acceptera förändringen. Du vinner oerhört mycket på det i förlängningen.
  3. Visualisera målbilden och formulera kortfattade budskap och aktiviteter som berättar hur ni ska ta er till målet.
  4. Berätta för nyckelpersoner, beslutsfattare och ledare om vad som ska göras. Säkerställ att dessa personer står bakom förändringen och är lojala till förändringen. Detta kan säkerställas genom att be nyckelpersoner att berätta med egna ord om vad som ska göras och hur det ska gå till.
  5. Säkerställ att du nått fram med förändringsresan som ska genomföras. Ha mätpunkter på vägen, t.ex. att vissa processteg är beskrivna, dokument framarbetade, samarbetsformer etablerade, etc.
  6. Håll dig till planen trots att det blåser – det kommer att blåsa av och till, det kommer att motarbetas och det kommer att kännas som att ingenting går framåt. Men håll ut! Du kan behöva sakta ned, ta en paus, förankra mer eller på nytt, ändra tidplanen, etc. Men håll kvar med en tydlig linje om vad som ska uppnås. Målbilden ska vara klar och tydlig, vägen dit kan förändras under färden.
  7. Kommunicera, repetera, informera – gör det om och om igen. Känner du att du tjatar? Bra, då kanske du har nått fram till hälften av åhörarna! Hör du att medarbetarna själva pratar om det som sker och beskriver vad som ska uppnås? Tjusigt, då har du nått fram! Fortsätt så!
  8. Utvärdera löpande hur det går med arbetet – hur är stämningen i arbetsgruppen, hur agerar nyckelpersonerna, hur är det med IT-stöd och verktyg, fungerar de som avsett?
  9. Anpassa om det behövs – går det inte som du tänkt, används utvärderingsresultatet och anpassa vägen till målet.
  10. Fira och uppmärksamma det fina arbete som genomförts av alla inblandade personer. Tänk på att bekräfta alla insatser, stora som små, det tar tid och kraft att förändra!

Lycka till och tänk på att det kräver träning att bli bra på förändringsledning! Så öva mycket! Våga till exempel byta plats vid köksbordet! Det kommer att vara en större förändring än du tror, både för dig och de runt omkring som blir ”utsatta” för din förändring.

2019-09-06T14:47:37+02:00