Loading...
Årets ITSM-initiativ 2017 – GDM Konsult 2023-08-11T15:45:51+02:00

Årets ITSM-initiativ 2017 – GDM Konsult

Utmärkelsen ’Årets ITSM-initiativ’ gick i år till GDM Konsult som med en tydlig målbild och engagerat genomförande etablerat ett tjänsteorienterat arbetssätt med kunden och medarbetaren i tydligt fokus. Med stöd av formaliserade processer, nyetablerade roller samt relevanta nyckeltal har grunden lagts för att, med välmående personal, genomföra en framgångsrik tjänsteleverans.

gdm

Grattis André Jonsson, Ansvarig för Tjänstestyrning – hur har vinsten påverkat er?
Vinsten är en kvittens på att vi gör rätt i arbetet med att förbättra vår IT-tjänsteproduktion. Vinsten har förstärkt det interna värdet av gemensamma arbetssätt. Inför våra kunder har vi ett bevis på att vi är duktiga på det vi gör.

Hur har det synliggjorts i organisationen?
Direkt efteråt firades det med gemensam lunch och tårta till alla. Företagets ledning använt vinsten i förankringsarbetet kring ITSM både internt och externt. Sen återkommer vi gärna till vinsten som skäl till att fortsätta fokusera och förstärka det tjänsteorienterade arbetssätt som vi etablerat.

Hur nominerades ni till ’Årets ITSM-initiativ’?
Vi fick ett tips av den konsult som hjälpt oss i den resa som arbetet med initiativet inneburit. Han sa tidigt att vårt ITSM-initiativ var unikt. Efterhand fick vi själva känslan för att det vi gjort kring vårt sätt att producera IT-tjänster är bra, då var det bara att nominera oss när inlämningen till årets ITSM-initiativ 2016 blev aktuellt.

Hur ser ni på deltagande i konferenser och nätverk, motsvarande de som itsmf anordnar?

tSMF Expo är en plats att mötas på och få energi genom inom områdena IT Service Management och IT-styrning. Att träffa människor och höra talare som arbetar inom samma områden som oss själva är givande. itSMF Expo är en boost som följer med hem och in i vardagen. Att träffa utställare och se nyheter i produkter inom området är också viktigt.

Hur uppmuntras era anställda att utveckla och söka ny kunskap – rent generellt?
Vi genomför löpande riktade utbildningsinsatser för att skapa förståelse GDM´s modell för ITSM. Under våren har vi fokuserat på delar av de operativa processerna, rollbaserade use-case, med Incident, Problem samt Change och Release management som utbildningsområden. Vi vet hur viktigt det är driva utvecklingen framåt och har därför personal som arbetar med utbildning och metodstöd parallellt att IT-tjänsteproduktionen pågår och vidareutvecklas.

Till slut – vad händer nu?
Det systematiska förbättringsarbetet fortsätter på alla nivåer. Genom förbättringsarbetet når vi uppsatta mål. Uppfyllda mål kommer att imponera på kunderna vilket i förlängningen kommer att ge nya kunder. Med andra ord kommer vi att vidareutveckla både vad vi producerar (tjänsterna) och hur vi producerar (processer, organisation och hantering av ärenden). Vi är nu inne på det 3-e interna utvecklingsprojektet med riktning mot ITSM. Vi har flera kundgemensamma initiativ inom samma område plus att den interna processförvaltningen driver mindre vidareutveckling var och en för sig inom sina områden. I det stora hela gäller det att hålla IT-tjänsteproduktionen i gång.