Loading...
Årets ITSM-initiativ 2018 2023-08-11T15:45:52+02:00

Årets ITSM-initiativ 2018

Grattis till IVL Svenska Miljöinstitutet som i stark konkurrens tog hem det prestigefyllda priset Årets itSM initiativ 2018 med initiativet LoV-IoT – Environmental Monitoring of Air and Water with IoT-technology.

En kombination av flera faktorer gjorde att juryn valde detta initiativ med motiveringen:

”I en tid där miljöföroreningar i Sveriges största städer nått en nivå som potentiellt föranleder begränsningar i städers expansion samt direkt påverkar invånarnas vardag, har detta projekt angripit en komplex problematik med ett pragmatiskt förhållningssätt och användande av moderna IT gränssnitt (IoT). Projektet har, trots flera olika intressenters preferenser, lyckats enas om en modell som involverar och engagerar invånarna, baserats på öppna datamodeller och skalbarhet, fokuserat på kostnad och användbarhet samt gett våra städer en möjlighet att påverka hur de utvecklas och växer. För detta tilldelas IVL priset årets ITSM initiativ.”