Loading...
Best Practice 2023-08-11T15:45:52+02:00

Best Practice

Vad är Best Practice?

itSMF Sweden definierar bästa praxis (Best Practice) som en praxis som är införd, fungerar och används, samt bedömd av experter på området som det bästa som finns i bruk just nu. En praxis kan vara olika ”saker” bl a en process, ett avtal, en rutin, ett förhållningssätt.

Vad är Best Practice inom IT Service Management?

Best Practice får inte förväxlas med standarder inom IT Service Management området. Om man tillåter sig att inte vara bokstavstrogen kan man säga att en standard beskriver en målbild och en Best Practice beskriver vägen dit.

När man har en praxis införd kan man använda en standard som riktmärke för att förfina och förbättra sin praxis. Med en viss generalisering kan man alltså säga att en standard är ett statiskt mål medan en Best Practice är någonting som ständigt förändras.

SS-ISO/IEC 20000 är i detta sammanhang en standard i två delar. Den första innehåller krav och den andra är vägledning för att förstå och införa kraven. Dessa standarder baseras på den brittiska standarden BS 15000 och är knutna till ITIL.