Business Model Canvas – handfast och interaktiv metod för utveckling av affärsmodeller – Frukostmöte 16 mars i Göteborg

Business Model Canvas – handfast och interaktiv metod för utveckling av affärsmodeller

Digitala lösningar och förändrade kundbeteenden förändrar idag logiken i många branscher – och skapar helt nya branscher! Har du sett vilka aktörer som är på väg in inom dina områden? Vad innebär affärsutveckling för dig- att förbättra dagen affärer- eller att skapa helt nya affärer, eller kanske en kombination?

Att göra omfattandeförändringar innebär att flera, kanske samtliga delar av verksamheten påverkas.
Det är här affärsmodellen kommer in i bilden. Affärsmodellen beskriver hur logiken ser ut för att skapa värde i verksamheten. Framsynta företag och verksamheter arbetar med affärsmodeller som en självklar del i sin strategiska affärsutveckling. Området har även en direkt koppling till service strategi.

Men vad innebär detta egentligen? Hur kan du ta detta in i din verksamhet? Hur kommer man igång? Denna workshop ger en översikt av verktyget Business Model Canvas (BMC) som har blivit något av en best-practise som verktyg för affärsmodells-innovation. BMC visuellt, kreativt och stimulerar samarbete över gränser och mellan olika roller/ansvar. Du kommer också att få några exempel på hur BMC kan användas. Sist men inte minst kommer du att få prova på att arbeta konkret i mini-workshop med ett förberett case.

Föredragshållare:

Bild Mats Göransson

Mats Göransson driver företaget MGBC (Mats Göransson Business Consulting) som arbetar med konsultverksamhet inom IT Management och Affärsutveckling. Mats är associerad konsult till BiTA Service Management AB och ansvarar för region Väst. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom affärsutveckling. Inom IT Management arbetarMats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på hållbara affärsmodeller gärna med koppling till digitalisering. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer.

Plats: Palace Göteborg, Södra Hamngatan 2
Datum: 16 mars
Tid: kl 08.00 – 10.00 (frukost kl 08.00)

Medlemmar gratis
Övriga 300:-

Varmt välkommen!
itSMF Väst Styrgrupp

/Peter Hero, tfn: 0707 – 94 55 00