Frukostmöte den 16 juni i Göteborg – Improving E2E Application Service Delivery – möte kring ämnet tjänsteutveckling, tjänstefiering, uppföljning och leverans

Välkommen att lyssna till Boris Karlsson som har lång erfarenhet av olika typer av förändringsarbeten
inom Volvo IT.

Boris Karlsson itSMF
Boris kommer bl.a att berätta om olika problem som kan uppstå vid leverans av globala applikationstjänster, hur de arbetar med tjänsteutvecklingen/tjänstefiering, uppföljning och effekter.
Det här föredraget vill man inte missa!

Välkommen den 16 juni kl 08.00 med frukost serverad.
Vi startar kl 08.30 och håller på till kl 09.30.

Var: John Scott´s Palace

Adress: Brunnsparken, Södra Hamngatan 2 (ingången runt hörnet)

Föredragshållare: Boris Karlsson, Program Manager på Volvo IT med inriktning på strategic improvment.

Gratis för medlemmar i itSMF!
Icke medlemmar 500:-

Varmt välkommen
itSMF Styrgrupp Väst

/Peter Hero

Tfn: 0707 – 94 55 00