itSMF Roadshow 2017 Robotics, automation och intelligenta system, Malmö 16 november

Torsdagen den 16 november avslutas itSMFs fjärde Roadshow i Malmö, en resa som startar i Sundsvall (måndag), fortsätter till Stockholm (tisdagen) och Göteborg (onsdagen). På en och samma vecka håller samtliga våra regionala nätverk ett eget event där några talare kommer att turnera, för att kunna vara med på samtliga orter.

Passa på att säkra din plats och anmäl dig idag! Roadshowen går under temat ”Robotics, Automation och Intelligenta System” där vi kommer att fokusera på de kommande utmaningarna digitaliseringen innebär utifrån ett Service Management perspektiv. Vi tar även upp vad det innebär rent praktiskt för oss människor under denna resa, där många arbeten och aktiviteter som idag görs av människor i framtiden kommer göras av robotar. Vi tar med andra ord ytterligare höjder från förra årets tema ”Service Onboarding” och belyser ett högaktuellt ämne. Vad innebär det för oss och tjänstetänket. Det är en utveckling vi ser på flera olika håll där vi allt mer lyfter frågeställningar inom ITSM från att hantera frågor kring Incident Management till att hantera helheten på strategisk nivå. Vi kommer även i år bygga på två stycken centrala talare som kommer resa med oss genom hela landet för att hålla ihop en röd tråd, och som sedan kompletteras med lokala talare som varje enskild region bjuder in till. Följande centrala talare kommer att resa med oss:

robert

Robert S. Falkowitz
Grundaren och ägaren av Concentric Circle Consulting, Robert S. Falkowitz med mer än 30 års erfarenhet inom IT och Service Management. Roberts fokus de senaste 10 åren har varit inom coaching och att utbilda användandet av tekniker för att hantera och optimera tjänster och grundläggande processer – såsom flöden och nyttjande av LEAN och KANBAN metoder.

Managing the Robots that Manage Services föreläsningen kombinerar dessa intressen genom att titta på hur robotosiering och maskinlärning kommer påverka Service Management området inom nära framtid.

eva
Eva Johnsson

Bringing service to life
Bakom maskiner finns människor. Inom automation, robotteknik och artificiell intelligens ”talar vi” med maskiner, samtidigt som vi också ägnar en stor del av vår tid åt att kommunicera med människor. För att kommunicera effektivt är det viktigt att förstå kulturella skillnader. I den här föreläsningen delar Eva Johnsson, expert på interkulturell kommunikation, med sig av exempel på interkulturella utmaningar du kan möta i ditt arbete och ger tips på hur du kan hantera dessa. Med utgångspunkt i Claude Shannons modell över kommunikationsprocessen tittar vi närmare på kommunikationen mellan människor och får exempel på hur kulturella olikheter kan påverka på oväntade sätt

Lokala talare:

Linus Jonkman Malmö Roadshow 2017
Linus Jonkman
Hur Prisjakt ökade sitt engagemang med 25 % genom Gamification

Linus Jonkman (PAO på Prisjakt) är ett exempel på någon som praktiskt implementerat gamification (kallat ”game of IO”) i större skala och sett mätbara resultat.
Spelet designades med psykologisk forskning kring just motivation i åtanke. Upplägget var präglat av en dynamik där fyra olika beteendeprofiler hos spelare blev tillgodosedda. Initiativet genomfördes bara med halva personalstyrkan (120 personer var med) just därför att det skulle gå att se vad som hände med de båda grupperna under de tre månader som det pågick.
”Vi har i många år följt och mätt just den mängd människor i vår organisation som beskriver sig själva som engagerade. Game of IO var ett initiativ som lyfte den summan från 54% till 81% . Vi hade dock en misstanke om att spelet i sig skulle addera stress, då den praktiskt sett faktiskt introducerade ytterligare arbetsuppgifter. Märkligt nog var inte detta fallet utan stressnivåerna föll under tiden vi spelade.”

Kom och lyssna på hur Prisjakt gör och ta med dig några tips kring hur du kan implementera Gamification-mekanik i din egen organisation

Mats Lilja Road Show 2017 Malmö

Matts Lilja, Blink Services AB
How smart is your city?

Smart City, Internet of Things, LoRaWAN™ och digitalisering… du har förstås hört begreppen, kanske läst om det och funderat på hur det ska realiseras rent praktiskt?
Matts Lilja från Blink Services har svaren på alla frågorna!

Niklas Pettersson Roadshow 2017 Malmö

Niklas Pettersson, Atea
Niklas är ansvarig för Ateas Business Intelligence och Internet of Things-avdelning och har i sin grupp arbetat med att en stor del av våra kunders verksamheter, från strategi till levereras. Med denna bakgrund kommer han att dela med sig hur smart teknik kan användas i vardagen.
Niklas Sjöblom Roadshow 2017 Malmö  Pernilla Book Roadshow 2017 Malmö  Klas_Ljungren

Niklas Sjöblom, Pernilla Book Mannheimer Swartling, Klas Ljunggren, AddPro
GDPR Keep it simple & EU:s nya dataskyddsförordning; en översiktlig genomgång

Vi ger en kort överblick över vilka tekniska lösningar som behövs och hur organisationen på bästa sätt förbereder sig för att möta dataskyddsförordningens krav. Ordning och reda, är nyckelorden för att uppnå och efterleva den nya dataskyddsförordningen.

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning ikraft. Vi ger en översiktlig bild av de krav kring personuppgiftsbehandling som den nya lagstiftningen kommer att medföra, diskuterar vilka skillnaderna är jämfört med dagens krav, samt ger praktiska råd kring vilka åtgärder som bör vidtas innan ikraftträdandet av den nya lagstiftningen.

Läs mer om våra talare och se hela programmet här!

itSMF bjuder deltagare på förmiddags och eftermiddagskaffe samt mingel under lunchen. Ett utmärkt tillfälle att träffa andra och utöka sitt nätverk.

Datum: Torsdagen den 16 november
Tid: 08:00 – 16:00
Plats: Foo Cafe, Stora Varvsgatan 6a, SE-211 19 Malmö
Medlemspris: 0 kr
Icke medlemspris: Individuellt medlemskap (970 kr)
Student: 200 kr vid uppvisande av studentleg.

 

Välkomna!
itSMF Styrgrupp region Syd