Lunchseminarium i Örebro 16 april. Hur Servicedesk tillför kundvärde

Tom Sölch, Head of Service Integration & Support, EVRY kommer utifrån sin långa erfarenhet av förändringsarbete och att skapa värde för kunden genom en professionell kundtjänst beskriva:

* Varför är Servicedesk tjänster värdefulla för kunden/användaren?
* Går det att sätta ett värde i kronor på supporttjänster?
* Hur får du användaren att förstå värdet av tjänsten som servicedesk levererar?

Tom ansvarar för kund- och användargränssnittet inom EVRYs outsourcingverksamhet riktad till större företag och organisationer. Sedan januari 2013 har Tom arbetat med de strategiska initiativen, Customer excellence –att bli bäst på kund.
Arbetet har inneburit stora förändringar för roller, processer och mindset. Genom ett utökat ansvar har EVRYs supporttjänster utvecklats till att gå från en traditionell Service Desk till att ta ett helhetsansvar för kundernas totala IT-tjänsteleverans.
”Min organisation skall andas utveckling, innovation och trivsel. Min målsättning är att mina medarbetare ska vara attraktiva på arbetsmarknaden”, avslutar Tom.

Plats: Scandic Grand Hotel, Fabriksgatan 21-23 i Örebro.

Datum:
Tisdagen 16 april 2015

Tid:
Start kl 11.00

Vi bjuder på lättare lunch.

Kontaktperson för detta event är:
Leif Gyllsdorff
leif.gyllsdorff@ecru.se »
Mob: 070-371 04 10

Varmt välkomna!
Styrgruppen itSMF Öst
Medlemspris: 0 kr
Ordinarie pris: 500 kr