Loading...

Digital tjänsteutveckling i praktiken – möjlighet för dig som medlem

itSMF har tillsammans med Högskolan i Borås deltagit i ett projekt som syftar till att skapa en ny akademisk utbildning inom data-driven innovation för yrkesverksamma. Vi har nu den stora glädjen att erbjuda itSMFs medlemmar möjligheten att delta i kursen ”Digital tjänsteutveckling i praktiken”. Kursen är gratis, ger 2,5 högskolepoäng på kvartsfart, och är utformad för att kunna genomföras till stor del i anslutning till deltagarnas arbetsuppgifter.

 

Bakgrund: Tillgången till data ökar exponentiellt i takt med att digitala tekniker och möjligheter för bättre datalagring utvecklas. Detta medför att många organisationer söker efter nya angreppssätt för att bättre utnyttja data i syfte att designa nya tjänsteerbjudanden till kunder. Den ökade mängden data, nya tekniker och nya tjänsteerbjudanden ställer emellertid höga krav på nya kompetenser och nya roller hos organisationer.

I syfte att skapa bättre möjligheter för organisationer att utnyttja och skapa nya tjänster med utgångspunkt i data, erbjuder itSMF tillsammans med Högskolan i Borås kursen ’Digital tjänsteutveckling i praktiken’. Kursen är en akademisk kurs vilket innebär att den ger akademiska poäng (2,5 högskolepoäng). Syftet med kursen är att kursdeltagare, under pågående kurs, ska kunna arbeta med en praktisk utmaning (ett mindre case) som existerar inom den egna organisationen. En sådan utmaning kan t.ex. resultera i en förbättring av en befintlig tjänst eller process, en ny strategi eller tom ett enklare verktyg. Kursens ansvariga lärare stöttar naturligtvis arbetet med att identifiera en utmaning som lämpar sig att arbeta med i kursen. Med andra ord så är kursen utformad för att kursdeltagare skall kunna delta parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter och vår förhoppning är därför att kursen därför inte skall upplevas som betungande.

Kursen är en del i ett större samarbete mellan itSMF och Högskolan i Borås där vi utvecklar en avancerad utbildning för organisationer avseende datadriven tjänsteutveckling. Kursen är den andra pilotkursen som tas fram inom ramen för projektet.

Målgrupp: Kursen vänder sig till anställda personer som arbetar med design av tjänster inom IT på operativ, taktisk och strategisk nivå och som har ett intresse av att lära sig mer om digital tjänsteutveckling.

Innehåll och syfte: Kursen syftar till kursdeltagarna ska kunna:

  • Tillämpa kunskaper inom området digital tjänsteutveckling i praktiken.
  • Genomföra ett mindre innovations- eller förändringsprojekt där målet med projektet är att utveckla ett verktyg (t ex process, metod, modell, algoritm, digital prototyp).
  • Erhålla insikt i metoder, modeller och verktyg som stödjer design av digitala tjänster.

Former: Flexibla utbildningsformer tillämpas, kvartsfart, eget arbete, distans med vissa träffar under kursperioden.

Förkunskaper: Kandidatexamen eller motsvarande. Med motsvarande menas att sökande som inte har en kandidatexamen kan antas genom reell kompetens. Den reella kompetensen utgörs av den sökande varit yrkesverksam i minst sex år samt kan visa på att arbetsuppgifter har utförts som är relevanta för IT-sektorn.

Kostnad: 0 kr.

Tid och plats: Kursen genomförs under perioden 2019-10-29 – 2020-01-16. Arbetet i kursen är tänkt att genomföras vid deltagarens ordinarie arbetsplats. Någon/några fysiska träffar med alla kursdeltagare kommer att hållas vid Högskolan i Borås.

Examination: Sker genom skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Anmälan: Görs på antagning.se.

Vid frågor: Var vänlig och maila till kursens kontaktpersoner: leif.andersson@hb.se alternativt stefan.cronholm@hb.se

2019-10-11T06:53:57+02:00