Loading...

Forskningsprojekt inom datadriven innovation, vill du vara med?

itSMF kommer tillsammans med Högskolan i Borås att ansöka om ett nytt forskningsprojekt inom datadriven innovation.

Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för näringslivet i Sverige att öka sin konkurrensförmåga genom ny kunskap som beskriver hur hybridsystem kan stödja en datadriven innovationsprocess och de olika beslut som behöver fattas under arbetet.

Projektets mål är att leverera tre resultat som skall främja både forskningssamhället och näringslivet och på så sätt bidra till ett uppfyllt projektsyfte.
– Det första resultatet utgörs av designprinciper som syftar till att ta fram rekommendationer för hur digitala hybridsystem som kombinerar automatiskt utförda analyser av data med människors kunskap och förmågor kan utvecklas.
– Det andra resultatet är en prototyp som syftar till att utgöra ett enkelt exempel på ett hybridsystem. Prototypen kommer att innehålla viss funktionalitet som kan användas av näringslivet och som tillsammans med designprinciperna utgör en grund för utveckling av fullskaligt hybridsystem.
– Det tredje resultatet utgörs av en designteori avseende hybridsystem för bättre innovationsförmåga.

itSMFs medlemmar är välkomna att lämna sitt intresse för att medverka i projektet (ingen kostnad) genom att kontakta hannes.gobel@hb.se

2020-09-16T12:58:55+02:00