Loading...

Hur säkerställa stabilitet och förändring?

Ett av våra kärnområden är att arbeta med förbättring av arbetssätt, effektivisering, struktur och allt som ingår för att bidra till att organisationer kan leverera och få till sig levererat IT-tjänster med hög kvalitet och hög användarvänlighet.
För att lyckas med det krävs en kombination av stabilitet och kontinuerlig förändring.
En utmaning?  Javisst!  Omöjligt?  Nej!

Vi i styrelsen arbetar aktivt med att utveckla itSMF och just nu tittar vi på vilket värde du som medlem vill ha ytterligare i ditt medlemskap. En del i arbetet med att säkerställa att vi utvecklar nätverket i rätt riktning är att vi kommer att genomföra intervjuer med ett visst antal medlemmar och stämma av hur vi ska fortsätta itSMF-resa framåt.
Har du idéer eller önskemål som du vill lyfta fram till mig eller någon annan i styrelsen, hör av dig så tar vi en dialog.
Skulle du till exempel vilja träffa någon annan IT-organisation för att få erfarenhetsutbyte? Hör av dig så kan vi hjälpas åt att matcha ihop en träff


Eleonore Hammare
Styrelseordförande itSMF Sverige

2019-09-06T14:44:48+02:00