Loading...
itSMF Globalt 2023-08-11T15:45:57+02:00

itSMF Globalt

Vad är itSMF?

it Service Management Forum (itSMF) är den enda internationellt erkända, oberoende organisation vars syfte är att befrämja utvecklingen av IT Service Management. Organisationen är icke vinstdrivande, självständig och huvudsakligen driven av medlemmarna.

itSMF påverkar och bidrar med beskrivningar till IT industrins ”best practices” och standarder över hela världen. Föreningen arbetar i nära samarbete med både statliga organ och standardiseringsorganisationer i de flesta läder där sådant arbete pågår.

itSMF bildades i Storbritannien 1991, numer finns lokala avdelningar i ett ständigt ökande antal länder.

Vad är målsättningen?

  • Utveckla och marknadsföra ”best practices” för service management.
  • Stimulera professionellt beteende hos de som arbetar med service management.
  • Tillhandahålla verktyg för de medlemmar som vill förbättra servicen.
  • Ge medlemmar ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter mellan kolleger, oavsett om man är konsument eller leverantör av tjänster.

Vilka är våra medlemmar?

Ungefär 80% av våra medlemmar representerar organisationer som arbetar med att höja kvalitén på sina IT Service Management lösningar. Resten är organisationer som tillhandahåller produkter eller tjänster inom området. Medlemmarna representerar allt från stora multinationella organisationer till små och medelstora med lokal förankring. Användare och konsulter inom både offentlig och privat sektor.

Vad erbjuder vi?

Många av de nationella avdelningarna erbjuder likartad service, utbud och utformning är dock ofta beroende av storlek och mognad.