Loading...
IT Service Management 2023-08-11T15:45:56+02:00

IT Service Management

ITSM – IT Service Management handlar om styrning, metoder, arbetssätt, processer för att ta fram och leverera informations- och kommunikationsteknikbaserade tjänster på ett för användaren / kunden optimalt och i förväg överenskommet sätt. Det kan man på bästa sätt göra genom att man använder beprövade standards, ramverk, processer och funktioner så som ITIL, COBIT, CMMI, eSCM-SP, PRINCE2, ISO 9000, ISO/IEC 20000, och ISO/IEC 27001 eller likvärdig praxis.

Det innebär också att kund / användare) och leverantör (intern IT) genom ett avtal (oftast ett SLA- Service Level Agreement) om tjänstenivå kommit överens om vad som ska levereras, när det ska levereras, hur man graderar problem och hur snabbt dessa ska avhjälpas, samt på vilket sätt.

ITSM innebär också ett löfte att kontinuerligt förbättra och förnya tjänsteleveransen.