Loading...
ITSM-initiativ 2019 2023-08-11T15:45:57+02:00

Vinnaren 2019: Skellefteå kommun

Vid Expot 2019 delade vi ut pris för årets ITSM-initiativ. Av tre starka finalister vann slutligen Skellefteå kommun priset för sitt innovativa arbete med ansiktsigenkänning.

Det handlar bland annat om en kamera som känner igen och registrerar eleverna. Vinnarna blev glada över uppmärksamheten och parallellt pågick en granskning av projektet av Datainspektionen.

Tommy Lindmark, IT-strateg på gymnasiekontoret i Skellefteå meddelade redan då att de svarat på Datainspektionens frågor och avvaktat utfallet från granskningen.

Fakta om projektet

Syftet med projektet var att med hjälp av AI och ny teknik minska lärarnas administrativa uppgifter i klassrummet. Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå fick testa automatisk elevregistrering genom taggar, telefonappar och ansiktsigenkänning i samarbete med leverantören Tieto. Reaktionerna var positiva från både elever och lärare.

Lärarna på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå lägger varje år 17 280 timmar, motsvarande tio heltidstjänster, på att registrera elever på lektionerna. Registreringen ingår i lagstiftningen som säger att skolor varje dag måste rapportera hem till vårdnadshavarna hur närvaron ser ut på varje enskild lektion. Projektet med ansiktsigenkänning sjösattes under hösten 2018. Efter att elevens ansikte registrerats av en kamera tändes en liten grön lampa på en figur, och så var de incheckade utan att läraren behövt göra några anteckningar om närvaro.

Fördelar med automatisk registrering är att eleverna inte behöver oroa sig för att läraren tar fel på person eller glömmer bort att ge dem närvaro, och läraren kan komma igång med sina lektioner direkt, utan att bli störd av eftersläntrare.

Fakta om de tre nominerade 2019

Skellefteå kommun

Hur kan man med hjälp av AI och ny teknik minska lärarnas administrativa uppgifter i klassrummet? I ett unikt pilotprojekt har Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå testat automatisk elevregistrering genom taggar och ansiktsigenkänning i samarbete med Tieto.

Svenska Spel

Målet med projektet var att på ett agilt sätt införa processer och roller i samverkan med ny ITSM lösning i den egna organisationen. Syftet var att skapa tydlighet och trygghet hos medarbetarna med fokus på ett agilt arbetssätt. Efter ett målinriktat arbete har Svenska Spel lyckats med att skapa trygghet och engagemang hos sina medarbetare.

Malmö stad

En återspegling och reflektion av den resa som Malmö stads grundskoleförvaltning har gjort och har framför sig. En givande och utmanande resa som strävar efter att skapa likvärdighet, högre måluppfyllelse och en högre social hållbarhet för barn, elever, vårdnadshavare och anställda i staden.