Loading...

itSMF runt om i landet – Roadshow 2019 – retrospektiv

Nu har vi genomfört årets roadshow och det har varit ett stort intresse för de aktuella ämnena tjänster med AI, från forskning till verklighet, maskininlärning och robotisering. Vi har haft en bra blandning av deltagare från olika organisationer och verksamheter som delat med sig av sina erfarenheter inom områdena.

I Region Syd hade vi ett lågt antal anmälda deltagare. Vi valde därför att ställa in aktiviteten med ambitionen att boka in en träffa längre fram och då med liknande tema så att du som medlem har möjlighet att ta del av innehållet senare.

Vår koordinator för regionerna Anders Sandström, som också sitter i styrelsen för itSMF Sweden, deltog vid alla tre tillfällen och själv närvarade jag vid Region Östs roadshow.

Programmet i roadshowen har anpassats i detalj för varje region, men med en gemensam föredragarshållare med ett gemensamt tema: tjänster med AI, från forskning och med best practice till verkligheten.

Stort tack till er i regionerna som ordnat roadshowen och tack till er medlemmar som besökt den. Återkopplingen vi hittills fått efter roadshowen har varit att vi ska fortsätta med aktiviteter lokalt, att det är bra med möjlighet att ta del av andras erfarenheter och att vi ska fortsätta fokusera på aktuella och intressanta teman. Vi har också fått återkopplingen att det var hög kvalitet i föredragen och att det var uppskattat att vi berättade mer om itSMF:s visioner och planer framåt.

Vi hörs och ses mer framöver, både digitalt och i fysiska möten!

Hälsningar Eleonore Hammare, ordförande itSMF Sweden

Region Norr

Drygt 20 personer inom itSMF Norr träffades den 12 november på Elite Hotel Knaust i Sundsvall för en eftermiddag med AI och digitalisering av tjänster.

Leif Andersson, bilden ovan, inledde eventet med att prata kring Digital innovation och tjänsteutveckling ur ett akademiskt perspektiv. Leif tog upp många intressanta frågeställningar och tankar kring AI/machine learning inom ramen för service management bland annat vikten kring bra kvalitet på data och vilka utmaningar som finns inom området.

Efter en rejäl fikabuffé var det dags för nästa talare som var Stefan Ellström från Bolagsverket (bilden ovan). Han berättade ur ett mer praktiskt perspektiv vad detta arbete innebär för Bolagsverket. Stefan tog bland annat upp hur AI påverkar Bolagetsverkets IT-tjänster och IT-tjänstehanteringen och vilka utmaningar de står inför. Han pratade också om en myndighets syn på AI i sin it-tjänstehantering. En viktig slutsats var att ML ger en ny form av kravställning. Tillgängliga data ger kraven för vad som kan göras och hur vi använder resultatet praktiskt.

Träningsdata för systemet blir kritiska för ML eftersom algoritmerna successivt byggs upp. En extra viktig insikt i samband med förändringar i system baserade på ML.

Slutligen hade vi även nöjet att ha Anders Sandström på plats som tog upp några punkter från itSMF. Anders tog upp möjligheter till att delta i mentorskapet inom itSMF, slog ett slag för kommande expo 2020 och berättade om visionsarbetet för itSMF Sweden, kommande planer och nästkommande aktiviteter.

Tack alla talare och deltagarna för en lärorik eftermiddag!

Styrelsen itSMF Region Norr

Region Väst

Den 6 november samlades ca 25 deltagare i Region Väst i den välbekanta lokalen John Scott´s Palace. Efter en trevlig gemensam lunch startades programmet av moderatorn Peter Hero.

Anders Sandström presenterade lite information från itSMF:s centrala styrelsen, med en uppdaterad vision och föreningens planer och aktiviteter framöver.

Eftermiddagens första dragplåster var Anders Bjurström från TenFifty (bilden ovan). Efter inledande beskrivning av dagens Artificial Intelligence (AI), och hur tabellerade data kan användas för olika algoritmer och Machine Learning (ML), diskuterades vilka problem som AI och ML passar för. Goda exempel på användning av ex. algoritmer för sjöfartstrafik, där dagens intensiva logistik ställer höga krav på predikativa prognoser, gjorde området mera konkret.

Pierre Engman från Ejcom (bilden ovan) fortsatte presentationen av AI och hur teknologi skall kunna skapa verksamhetsnytta. ”Industry 4.0” är ett begrepp för applicering av AI. Forskningen är överens om att generell AI, till skillnad för smal AI, kommer att ta ett bra tag innan det blir realitet. Intressanta fall på ex förebyggande underhåll visade på hur ML och AI minimerade nedtid i fält för en maskinleverantör.

Agnes Hammarstrand från Delphi (bilden ovan) kompletterade bilden av morgondagens tekniska utveckling genom att ge ett juridiskt perspektiv på området. GDPR måste lösas för att ML och AI skall vara möjligt.

Avslutningsvis berättade Peter Hero hur ITIL4 utvecklas och hur ramverket stödjer agilt arbetssätt.

Med nya intryck och insikter avslutades eftermiddagen.

Tack alla presentatörer och deltagare!

Styrelsen itSMF region Väst

Region Öst

Det blev en bra och trevlig roadshow i Stockholm men det startade med en inledande morgonstress med anledning av att konferensanläggningen hade missat vår bokning. Det var många tankar som hann passera genom huvudet på morgonen och som, till viss del kan kopplas ihop med ITSM och all den flexibilitet vi alla måste ha när vi arbetar med IT-styrning, vi fick helt enkel vara mycket agila den här morgonen😊. De duktiga konferensvärdinnorna ordnade en ny lokal på IVA konferenscenter 300 m från ursprungslokalen. Frukosten blev något sen men inom starttid.

Mats Bengtsson hälsade medlemmarna välkomna och berättade också om det kommande julminglet den 27 nov.

Därefter berättade Eleonore Hammare om itSMF Sweden om pågående aktiviteter inom nätverket och vad som finns på agendan framåt. Vi fick mycket positiv feedback på Eleonores anförande vid lunchen, att de inte visste att itSMF gjorde allt detta, jättekul och tack för din medverkan Eleonore!

Sedan kom våra inbjudna talare där Leif Andersson som på ett engagerande sätt pratade om AI och robotisering kopplat mot Service management.

Därefter berättade Maria Kalmér från Pensionsmyndigheten om myndighetens robotisering. Maria gav feedbacken att en bättre start än efter Leif som hade bäddat mycket för hennes ämne kunde hon inte ha fått. Hon knöt många kontakter vid lunchen med personer som var nyfikna och ville veta mera.

Avslutningsvis höll Fredrik Sandqvist från Coor (bilden ovan) ett anförande om smarta tjänster inom Facility management. Det var mycket kul och innovativt om hur man med smart teknik tagit fram tjänster för STIM fri musik för publika ytor såsom receptioner, Caféer och restauranger och värmeläckage och 3D-fotografering med hjälp av drönare, smart ventilationsstyrning med hjälp av sensorer och flera andra innovativa tjänster.

Allt avslutades med en lunch som var mycket trevlig och det blev mycket nätverkande runt lunchborden för de som stannade kvar och åt.

Vi i styrgruppen fick mycket positiv feedback om Roadshowen.

Tack alla presentatörer och deltagare!

Styrelsen itSMF region Öst

2019-11-27T11:24:25+02:00