Loading...
Jury Årets ITSM-initiativ 2019-04-02T08:50:42+02:00

Jury Årets ITSM-initiativ 2019

Michael Mirbaha, juryns ordförande

Är styrelseordförande för itSMF Sverige som till vardags arbetar som managementkonsult med fokus på tjänstedesign och effektivisering av IT-nyttjandet inom organisationer. Michael är väl bevandrad inom gällande ramverk och standarder inom IT-styrning, IT-ledning och IT Service management och är certifierad utbildare inom bl.a. ITIL, Cobit och PRINCE2. Michael har även suttit i den tekniska kommittén inom SIS (Swedish Standards Institute) som ansvarar för ISO 20000 och ISO 38500.


eleonore_hammare_1Eleonore Hammare, vice ordförande i itSMF Sverige

Chef för Region Sörmlands IT-organisation och har en lång bakgrund som CIO och IT-chef i olika företag och branscher. Har genom åren arbetat med ITSM och andra modeller och metoder som en del av att skapa väl fungerande IT-organisationer med fokus på hög kvalitet i leveranserna. Har examen i Systemvetenskap och examen i Företagsekonomi. Har också uppdrag som mentor, föredragshållare och moderator.


Linda linda-gustafsson_1Gustafsson

Man kan säga att Linda är en riktig tekniknörd men kanske inte på det traditionella sättet, för det är när tekniken bidrar till nytta för människa och samhälle som det blir som bäst enligt Linda. Detta är också frågor som hon har erfarenhet att drivit då hon i över tio år har arbetat med verksamhetsutveckling och IT-strategi inom offentlig sektor varav två av åren som IT-direktör på Sundsvalls kommun. Sedan ett år tillbaka tog hon steget över till det privata näringslivet och i rollen som digital strateg på Sweco- Position, där hon ges möjlighet att få driva utvecklingen inom IT för samhällsutveckling på en bredare front. Förutom att Linda brinner lite extra för dessa frågor så är hon utbildad beteendevetare med inriktning mot datavetenskap och har certifieringar så som CIO, förändringsledare och ITIL. Hennes engagemang har också bidragit till att hon har förtroendeuppdrag som ordförande inom Dataföreningen Sundsvall och ledamot i Bron innovations föreningsstyrelse.


ann-marie-ovin_1Ann-Marie Ovin

Ann-Marie Ovin är CIO på Advokatfirman Vinge. Sedan 2012 ansvarar hon för digitalisering, IT och Knowledge Management och ingår i Vinges ledning. Ann-Marie har gedigen erfarenhet av att driva verksamhets- och affärsutveckling i människointensiva och dynamiska sammanhang. Hon ser digitalisering som en naturlig del av ett bolags utveckling och har en helhetssyn på affär – människa – teknik, något hon anser affärskritiskt.


birgitta-losman_1Birgitta Losman

Birgitta Losman, arbetar som hållbarhetsstrateg vid Högskolan Borås och har tidigare varit regionråd med ansvar för forskning- och utveckling, näringsliv och infrastruktur i Västra Götalandsregionen samt arbetat i ledningen för Sveriges kommuner och landsting. Birgitta har bred erfarenhet av bolagsstyrning inom näringslivet i såväl offentliga som privata bolag.