Loading...

itSMF Sweden – Medlemsdriven förening

tSMF är en ideell förening som ägs av sina medlemmar och drivs genom volontärarbete. itSMF International har över 40 000 medlemmar i över 6 000 medlemsföretag i mer än 50 länder.

itSMF Sweden bildades 2002 och har idag närmare 1700 medlemmar i ca 500 företag och organisationer.

Genom våra aktiva medlemmar, leder itSMF i Sverige utvecklingen av IT Service Management så att medlemsföretagens affärsnytta av IT ständigt ökar. Det handlar bl.a. om att utnyttja kunskap och erfarenheter i ITIL och ISO/IEC 20000, men vi stannar inte där utan det är våra medlemmars erfarenheter som är vår best practice.

Vi finns till för att underlätta ditt arbete och stimulera ditt företag eller den organisation du arbetar i, till att växa med andra. Vi erbjuder dig att bli en del av ett världsomspännande nätverk inom IT Service Management.

Som medlem kan du ta del av erfarenheter, utbyta idéer och hålla dig informerad om vad som är på gång. Du går gratis på frukostmöten och eSymposium. Du får tillgång till vår termlista för Service Management.

2019-08-04T12:41:06+02:00