Loading...
itSMF Mentorprogram 2018-10-24T13:04:03+02:00

itSMF Mentorprogram

itSMF lanserar nu ett mentorprogram inom Service Management. Ansök själv eller nominera någon till programmet!

Genom att låta våra medlemmar möta seniora beslutsfattare vill vi skapa nytänkande ledare inom Service Management segmentet. Detta unika mentorprogram riktar sig till medlemmar med ambitioner och viljan att utveckla sina färdigheter inom IT Service Management. Mentorerna är exklusivt utvalda bland vårt nätverks främsta kvinnor och män på ledande positioner inom Service Management. De har många års erfarenhet som de vill dela med sig av genom itSMF nätverket och vårt mentorsprogram.
Hör av dig till oss om du är intresserad, eller om du har någon i din organisation/nätverk som du önskar nominera till programmet

Syftet med programmet

 • Skapa personlig utveckling, motivation och engagemang i vardagen för de som deltar
 • Ge förutsättningar till stöd och nya perspektiv i yrkes- och konsultrollen
 • Förse möjligheter till ökat nätverkande samt därigenom uppmuntra till effektiv kunskapsöverföring inom ITSM
 • Skapa känsla av stolthet för och tilltro för ITSM området
 • Ha roligt

Matchning med hjälp av Kommitté

Adepter matchas med mentorer av en utsedd mentorkommitté bestående av medlemmar ur itSMFs styrelse.

Mentorkommittén är övergripande ansvarig för att programmet håller tillräcklig hög kvalitet och ansvarar för återrapportering till styrelsen kvartalsvis om progress (Antal möten mentor/adept, nöjdhet med relationen, nytta)

Mentorkommittén granskar mentor profilerna och gör matchningar mot adepter baserat på:

 • Utvecklingsområden, önskemål om utveckling
 • Övergripande erfarenhet(senior/junior), kompetens, styrkor.
 • Placering, geografi
 • Önskemål om utveckling, mål för mentorskap

Mentorkommittén ser till att spelreglerna är kända för mentor och adept.

Mentorkommittén ser till att adepten får stöd och hjälp för att komma in i verksamheten, ITSM området, processer och verktyg samt börja skapa ett nätverk under en period(ca 3-6 mån).

Mentorns roll

Tillgänglighet

 • Mötas enligt överenskommelse, 6-8 möten totalt inom ett år.
 • Hålla det som utlovas
 • Ta samarbetet/relationen på allvar, vara professionell

Coachning

 • Aktivt lyssnande, dvs håll tyst och lyssna tills adepten pratat klart
 • Ställa klargörande frågor, undvik ”varför”
 • Ge olika perspektiv
 • Ge personlig, tydlig feedback, undvik ”man”

Nätverkande

 • Introducera adepten till andra inom mentorns nätverk
  Ta hjälp av nätverket för att åskådliggöra aktuella frågeställningar.

Adeptens roll

Ansvar för målbilden

 • Det skall finnas en tydlig målbild som skall vara avstämd och godkänd av itSMF Mentorkommitte´
  • Vad vill adepten få ut av relationen?
  • Vilket/vilka ITSM områden vi adepten utvecklas inom
  • Förslag till genomförande/tidsplan/mötesfrekvens
 • Inför varje möte skall det finnas en agenda med frågor och aktiviteter som skall diskuteras med mentorn
 • Sammanställa en kvartalsvis rapport till itSMFs Mentorkommitte´ med status på antal möten, aktiviteter och hur samarbetet fungerar eller inte.
 • Genomföra de utvecklingsaktiviteter som överenskommits med mentorn

Kontakt:
Pasi Saranpää, styrelseledamot itSMF
Mail: pasi.saranpaa@itsmf.se Tel: 0709-183606