Loading...
itSMF Mentorprogram 2023-08-11T15:45:57+02:00

itSMF Mentorprogram

För dig som medlem erbjuder vi inom itSMF en möjlighet att delta i ett mentorprogram som pågår under ett års tid och som syftar till att ge dig personlig utveckling inom området ITSM.

Just nu har vi tre pågående mentorskapsprogram och det finns plats för fler. Vill du ha en mentor? Mentorprogrammet ingår som en del i ditt medlemskap erbjuder en möjlighet att låta dig som medlem möta seniora beslutsfattare och reflektera, dela tankar om utveckling, utmaningar och ett gediget erfarenhetsutbyte inom Service Managementområdet.

Vi söker också mentorer. Är du erfaren inom området, hör av dig så kan vi stämma av dina tankar, ambitioner och vad du kan bidra med som mentor.

Syfte med mentorskapsprogrammet

  • Att under ett års tid ha en mentor-adeptrelation med tydligt uttalad struktur och riktlinjer för upplägg och program
  • Skapa personlig utveckling, motivation och engagemang i vardagen för både adept och mentor
  • Möjliggöra ett bollplank, nya perspektiv och stöd i din yrkesverksamma roll
  • Öka möjligheten till nätverkande och ytterligare kunskapsöverföring inom ITSM
  • Skapa en känsla av stolthet i det du kan inom ITSM-området
  • Ha roligt

Kontakt:
Mail: members@itsmf.se