Högskolekurs i Datadriven tjänsteutveckling för yrkesverksamma

Digitalisering är den starkaste transformativa kraften i dagens samhälle och den leder till att enorma mängder data tillgängliggörs.
En konsekvens av digitalisering och den snabba tillväxten av data som den medför är att organisationers behov av ny kunskap och förmågor ökar.

I syfte att stärka svenska organisationers konkurrenskraft har Högskolan i Borås tillsammans med itSMF och flera andra organisationer utformat en kurs som erbjuds till yrkesverksamma individer i IT-sektorn.
Kursen, som heter ”Introduktion till datadriven tjänsteutveckling” är gratis och ger 7,5 hp.
Är du intresserad – läs mer i PDF (Länk) och anmäl dig på www.antagning.se.

2019-03-01T13:27:53+02:00