itSMF Sweden söker nya styrelsekandidater!

itSMF Sweden söker nya styrelsekandidater!

Eftersom itSMF är en oberoende, medlemsfinansierad förening, så bygger hela verksamheten på ditt engagemang kära medlem.

Nu söker valberedningen nya styrelsekandidater!
Om du har viljan och engagemanget att ta ett större ansvar inom itSMF Sverige, är du välkommen att höra av dig till valberedningen.

Du kan även tipsa om någon itSMF-kollega som du tror skulle kunna vara lämplig. Skicka gärna med ett kort beskrivning av dig själv och dina eventuella tankar kring hur du skulle vilja bidra till att vidareutveckla föreningen.

Vi önskar din intresseanmälan senast den 8:e februari

Vi kommer att påbörja intervjuer löpande!

Hälsar Valberedningen

Monica Claeson ordförande i Valberedningen monicaclaeson@gmail.com

Benny Ferm benny.ferm@itsmf.se

2019-02-12T11:54:00+02:00