Loading...

Roadshow’21

itSMF Roadshow 2021 – ”Hållbar IT & Digital utveckling”

Vi möts på fyra platser i Sverige med ämnet ”Hållbar IT & Digital utveckling” som den röda tråden.

Borås – 9/11 09:30-12:00 – ANMÄL DIG HÄR
Sundsvall – 10/11 09:30-12:00 – ANMÄL DIG HÄR
Stockholm – 11/11 09:30-12:00 – ANMÄL DIG HÄR
Malmö – 12/11 09:30-12:00 – ANMÄL DIG HÄR

I år kommer Peter Hero och Leif Andersson att åka runt till respektive region och spegla de lokala aktiviteter och processer som pågår inom IT Service Management. Detta år ska vi fokusera på det som handlar om ”Hållbar IT & Digital utveckling”.

Alla organisationer inom både företag och offentliga verksamheter brottas nu med att skapa effektivitet, automatisering, agilitet och digitalisering. Det kommer enbart att bli lyckosamt om man kan göra detta på ett hållbart sätt. Hållbarhet kan handla om vår miljö, människor i organisationen, kunder och användare och att alla resurser används på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Efter pandemin så är frågor som ”hybridarbetsplatser” och hur människan bäst fungerar i en organisation högaktuella frågor. Vi har också frågor som processer, agila team, digital transformation, AI, RPA, modeller och ramverk att ta hänsyn till. ITIL som finns med och påverkar de flesta verksamheter som arbetar med ”digitala tjänster” utvecklas hela tiden och där nu ITIL 4 också tar med oss in i framtiden med nya råd, rön och ”best practices”. Snart kommer 2 nya moduler från Axelos (ITIL 4) inom områdena ”Acquiring & Managing Cloud Services” och ”Sustainability in Digital & IT”. Vad kan vi lära och hämta från dessas två högintressanta områden? Det är frågor som Leif och Peter bl.a. kommer att ta upp och diskutera under itSMF Roadshow 2021. Missa inte detta!

Du kan antingen delta på plats eller vara med på distans via livestreaming i itSMF´s eventapp. Det är kostnadsfritt att delta.

Du får möta olika experter från näringsliv och offentlig sektor som intervjuas kring högintressanta frågor. På plats finns också experter från leverantörer som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Peter Hero och Leif Andersson från itSMF moderar och intervjuar på plats och alla frågor till olika expertpaneler kommer att ge många svar till dig som vill veta mer och dela andras erfarenheter.

Vi kommer att ta upp frågor som:

 • Hybrida arbetsplatser – Vad innebär det i praktiken?
 • Systainability enligt ITIL 4
 • Hur skapar ramverk en stabilare verksamhet?
 • Agila arbetssätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Hållbar IT genom digitalisering och automatisering
 • Hur man bäst undviker en ”Supply Chain Attack”
 • ”Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals (SDGs)” – Diskussionsområde
 • Diversity och inkludering
 • Bygga ett “first-class-team” efter pandemin
 • Ökat samarbete I den digitala tjänstefabriken
 • Digital transformation i världsklass
 • IT Service Management mer levande än någonsin
 • ITIL 4 – The next generation
 • What is ITIL 4 Specialist: Sustainability in Digital and IT?
 • Karriär och framtid inom ITSM
 • Har arbetsmarknaden påverkats av pandemin?
 • Modeller och ramverk ”inne eller ute”?
 • Vilka utbildningar är hetast i vår bransch och vilka karriärvägar öppnas?
 • Hållbara tjänster och inte bara hållbara produkter
 • Var kommer framtidens beslut ifrån – Människa eller maskin?
 • Är RPA en hållbar lösning eller en interismlösning?
 • Dela och återanvända data – (open data, data.europa.eu)
 • Innovation och nya tjänster skall fram snabbare och snabbare – agilitet och hållbarhet?

 

Peter Hero – Support Services Institute, arbetar idag som Expertrådgivare inom Digital Service Management och Support.
Peter är en av de personerna som deltagit aktivt i arbetet som ämnesexpert inom service och support när Axelos skapade nya ”ITIL 4 Foundation” och han var på så sätt med och bidrog till olika delar av innehållet i denna bok.

 

 

Leif Andersson har arbetat inom IT i snart 30 år och 20 av dessa inom ITSM och förbättringsarbete. Han är certifierad i bl aITIL, Devops, USM, BRM, USM, OBM mm och jobbar som utbildare och coach inom både i sitt eget bolag och på Högskolan i Borås. I sin roll på Högskolan i Borås är Leif delaktig i att både skapa och genomföra utbildningar inom Service Management och data driven innovation, samt deltar i ett flertal forskningsprojekt inom informatikområdet.
Leif har på roadshowen denna gång i huvudsak uppgiften att få tekniken att fungera så att träffarna blir tillgängliga digitalt.

 

2021-10-11T21:20:44+02:00