Loading...

SIS – Svenska Institutet för Standarder

Och apropå ordning och reda, struktur för att lyckas med sina leveranser så kan ett sätt vara att luta sig mot en standard. Enligt Svenska Institutet för Standarder (https://www.sis.se/standarder/vad-ar-en-standard/) är en standard en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Klokt resonemang och något att hålla sig i för att lyckas med både förändring och stabilitet samtidigt. Vill du läsa mer om hur itSMF Sweden samverkar med SIS. Läs mer på vår hemsida  (https://itsmf.se/).

2019-09-06T14:46:58+02:00