Loading...

Standarder kan bidra till din IT-styrning

Vid vårt webbmöte på temat standarder den 19 augusti deltog ca 20 medlemmar och de representerade olika branscher, företag och organisationer. Vi fick många kloka frågor vid mötet och positiv återkoppling på innehållet efter avslutat möte. Vi kommer nu att planera ytterligare några webbmöten på temat standarder.

 

Som medlem kan du ta del av webbmötet som hölls den 19 augusti här på inloggat läge. Vid mötet lovade vi också att du som medlem skulle får tips om var du kan hitta nedladdningsbara standarder på ISO:s sajt. Här kommer adressen: https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/

 

Standarder för styrning

Den 19 augusti 2020 genomförde vi höstens första webbmöte på temat ”standarder för styrning”. Anders Kingstedt, VD på Mjukvarukraft och styrelseledamot i itSMF:s styrelse, presenterade motiv och goda skäl att utgå från och använda de standarder som existerar inom området IT-styrning. Anders berättade om nationella (SIS) och internationella projekt (ISO/IEC) samt itSMF deltagande i detta arbete.

 

Syftet med detta webbmöte var i första hand att orientera oss om arbetet med styrnings-standarden, men också att uppmuntra de som jobbar med IT-styrningsfrågor att se vilka möjligheter och nytta som standarder kan skapa. Vi ville också lyfta fram det värde som kan skapas genom aktivt deltagande i SIS tekniska kommitté (SIS TK 611).

 

Sammanfattningsvis gick vi igenom följande områden:

 

Motiv för standarder

 • Definition av ’standard’: ”En standard kan definieras som en gemensam lösning på ett återkommande problem”.
 • ”Med en standard skapas förutsättningar för enhetliga och transparanta rutiner, högre kvalité, färre missförstånd och möjligheten att slippa ’uppfinna hjulet’ på nytt”
 • Standarder ger möjlighet att:
  • Öka lönsamhet i lågmarginal-scenerier
  • Fokusera på kärnverksamhet
  • Förenkla IT

 

Om SIS TK 611

 • Den tekniska kommitté som inrymmer området IT-styrning
 • AG 06 är den arbetsgrupp som i TK 611 som arbetar med standarder inom området ”Ledningssystem för IT-tjänster”
 • Inom AG 06 arbetar bl a med:
  • ISO/IEC 20000-serien, Ledningssystem för IT tjänster
  • ISO/IEC 38500-serien, IT-styrning
 • Inom AG 05 (Molntjänster/Cloud) arbetar man också med en annan närliggande standard som kan vara bra att känna till:
  • ISO 19086 (flera delar finns) – ramverk som beskriver innehåll, mätmetoder och begrepp för upprättande av Service-nivåavtal för molntjänster (”Cloud Service Level Agreement”).

 

itSMF och SIS (TK 611):

itSMF är representerade i TK 611 genom

 • Anders Kingstedt, Mjukvarukraft
 • Michael Mirbaha, Insperio
 • Anita Myrberg, BiTA
 • Anders Brunberg, BiTA

 

Kommande aktiviteter

Vi planerar att genomföra uppföljningsseminarier där vi beskriver aktuella standarder mer ingående där vi också presenterar förslag på användande av tillgängliga standarder.

 

Några idéer:

 • Fördjupningsseminar – aktuella standarder (t ex 20 000, 38500 och 19086)
 • ITIL 4 och ISO-standarder, hur relaterar de till varandra?
 • Tillämpningsbeskrivningar (“best practice”)
 • Workshop – nytta, utmaningar, förbättringsområden och framtid – styrnings-standarder

 

Återkom om du har egna förslag på specifika frågeställningar som du vill att vi belyser i kommande webbmöten. Dina önskemål och synpunkter välkomnas varmt!

2020-09-16T12:56:47+02:00