Loading...

Se videoinspelningen från presentationen 5 maj av undersökningen ”Vad säger våra organisationer om IT-styrning”

Under perioden 12 januari-24 februari 2020 genomförde itSMF en undersökning för att få en nulägesanalys av hur det ser ut med IT-styrning i företagen. Syftet var att få en sammanfattande bild av hur synen är på digitaliseringsfrågor, innovation, metoder, modeller, kostnader, nyttor, etc.

Den 5 maj presenterades undersökningen ”Vad säger våra organisationer om IT-Styrning”

Under fliken ”Övrigt/Dokument/Filarkiv/Endast för medlemmar” hittar du videoinspelningen:  Klicka på denna länk!  

2020-09-16T12:59:55+02:00