Goda exempel i vardagen - ändringshantering
20/06-2024

Goda exempel i vardagen – ändringshantering

Vi hade många fina exempel från vardagen vid Expo´24 den 17-18 april 2024!

Här presenteras ytterligare ett av de åtta exempel som vi fick ta del av vid konferensen:

Ändringshantering – tre delar som hjälper dig framåt

-Använd olika förändringsmodeller – utveckla din förändringshanteringsprocess genom att använda olika förändringsmodeller med skräddarsydda förändringsaktiviteter för specifika behov. Om du till exempel har ett väletablerat och moget agilt arbetssätt så kan du etablera en modell där ni hoppar över bedömnings- och godkännandesteget.

-Hantera otillåtna ändringar enkelt – spåra obehöriga ändringar för att uppnå en högre nivå av förändringsmognad. Börja enkelt genom att markera otillåtna förändringar,

-Etablera garantiperiod – implementera en garantiperiod för implementerade ändringar så att det finns tid att koppla incidenter till misslyckade ändringar innan ändringen stängs.

 

Marcus Kihlgren, Procori

Kontakt: info@itsmf.se