Vad är itSMF?

Vi är en partipolitiskt obunden, ideell förening som ägs och drivs av våra medlemmarna, helt utan vinstintressen.

Vår vision är att vi bidrar till att utveckla er som hanterar och utvecklar tjänster i det digitala Sverige.

Det gör vi genom att medverka till att dela erfarenheter och kunskap mellan medlemmar, företag och forskning!

Hur länge har vi funnits?

Den svenska avdelningen av itSMF har funnits sedan det konstituerande årsmötet 21 november 2002. itSMF Sweden är medlem (chapter) i itSMF International som bedrivit verksamhet sedan 1991. itSMF tillhandahåller ett världsomspännande nätverk av professionella användare av IT Service Management. itSMF Sweden är det svenska nätverket.

 

Vilka är våra medlemmar?

Ungefär 80% av våra medlemmar representerar organisationer som arbetar med att höja kvaliteten inom sina IT Service Management-delar. Vi har också medlemsorganisationer som tillhandahåller produkter eller tjänster inom området. Medlemmarna representerar allt från stora till medelstora och små organisationer i offentlig sektor till privat näringsliv.

 

Vad erbjuder vi?

Vi tillhandahåller och underhåller en medlemsbas som spänner över ett brett innehåll av professionella IT- och affärsintressen

Vi representerar medlemmarnas intressen och åsikter i olika forum

Vi erbjuder ett forum för användare, leverantörer och andra intressenter av IT-tjänster (IT Services) och produkter

Vi stödjer och påverka utvecklingen av goda exempel standarder och riktlinjer för IT Service Management

Vi tillhandahåller och kontinuerligt utvecklar en portfölj av tjänster som ger fördelar för medlemmarna