Vad får du som medlem i itSMF Sweden?

Genom att ansluta dig och medverka i vårt nätverk kan du ta del av erfarenheter från likasinnade, utbyta idéer och lösningar och hålla dig informerad om den senaste teknologiutvecklingen och delta på alla våra aktiviteter. Se även våra förmåner och priser.

itSMF arbetar för bättre standarder och goda exempel inom IT Service Management-området. Vi  arbetar aktivt med att främja kontakt mellan våra medlemmar för erfarenhetsutbyte. Detta sker i huvudsak genom olika aktiviteter, till exempel frukost- och/eller lunchmöten samt konferenser.

Du hittar mer info på vår medlemssida

Varför behöver företag och organisationer itSMF?

Verksamheter blir alltmer beroende av informations- och kommunikationsteknik för att skapa, producera, sälja, leverera samt serva sin marknad. IT Service Management är oljan som håller detta maskineri igång.

itSMF bidrar till att du får del av det senaste inom område IT service Management och vår målsättning är att öka kunskapen och sprida erfarenhet om hur verksamheter kan effektivisera och sänka kostnaderna genom olika modeller, metoder och arbetssätt inom ITSM-området!

Organisation och arbetsformer

Arbetsformer

itSMF Sweden arbetar inom flera områden. Vi leds av en styrelse bestående av sju ledamöter (varav en ordförande) och administreras genom  ett kansli med en person som är deltidsanställd. På kansliet hanteras all löpande administration som till exempel ekonomi, fakturering och medlemshantering.

 

Styrelsens roll är att:

Årligen upprätta verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår  (godkänns formellt av årsmötet).

Säkerställa att itSMF Sweden följer budget, verksamhetsplanens mål och strategier.

Säkerställa att itSMF Sweden följer itSMF Internationals stadgar.

Utveckla föreningen i den riktningen som medlemmarna önskar och som gör att föreningen erbjuder intressanta och givande aktiviteter.

Regional verksamhet

itSMF Sweden har fyra regioner med styrgrupper som bedriver lokala aktiviteter och har en närhet till de lokala intressena och medlemmarna.

Vi har fyra regioner: Malmö (Region Syd), Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Sundsvall (Region Norr). Under kalendariet finns information om när aktiviteter sker inom respektive region.

Är du intresserad av delta aktivt i någon av dessa grupper är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till någon av medlemmarna i regionernas styrgrupper.

Vi vill gärna ha kontakt med dig som medlem, både om du har ett intresse att arbeta ideellt för föreningen och hjälpa till att sprida verksamheten eller om du har tankar och förslag om aktiviteter vi bör genomföra.

Information om hur du kontaktar styrelse och kansli finner du under…

Styrelsens ansvarsroller

Nuvarande styrelsemedlemmar och deras ansvarsområde hittar du under Kontakta oss

Varför bli medlem i itSMF Sweden?

itSMF tillhandahåller ett värlsdomspännande nätverk av professionella användare av IT Service Management. itSMF Sweden är det svenska nätverket och genom att ansluta sig och medverka kan man ta del av erfarenheter från likasinnade, utbyta ideer och lösningar och hålla sig informerad om den senaste teknologiutvecklingen.

Medlemsförmåner

Se våra Förmåner och Priser här 

Är du intresserad av att delta i nätverket med alla aktiviteter och förmåner, så är ett medlemskap i itSMF Sweden definitivt någonting för dig.

Är du intresserad av delta aktivt inom itSMF Sweden?

Hör av dig till någon i vår styrelse eller till någon av styrgrupperna i regionerna!

itSMF Sweden välkomnar alla kontakter med dig som medlem. Vi vill veta vad du tycker är viktigt, vilka aktiviteter vi bör genomföra och vill du dessutom arbeta ideellt för föreningen och hjälpa till med att sprida verksamheten så går det också bra.