itSMF globalt - Vad är itSMF?

it Service Management Forum (itSMF) är en internationell, oberoende organisation vars syfte är att befrämja utvecklingen av IT Service Management. Organisationen är ej vinstdrivande, självständig och huvudsakligen driven av medlemmarna.

itSMF påverkar och bidrar med beskrivningar till IT-branschens goda exempel och standarder över hela världen. Föreningen arbetar i nära samarbete med både statliga organ och standardiseringsorganisationer i de flesta läder där sådant arbete pågår.

itSMF bildades i Storbritannien 1991 och lokala avdelningar finns runtom i världen. I Sverige finns itSMF Sweden med en styrelse och fyra regioner som arbetar med lokal närvaro och aktiviteter.