Kugghjul som snurrar

Varför vara medlem i itSMF Sweden?

IT Service Management (ITSM) är ett ämne som många företag fokuserar på och söker ramverk, förhållningssätt, samarbetspartners och erfarenhet kring. itSMF Sweden är nätverket som erbjuder aktiviteter och möjlighet att knyta kontakt med personer med samma intresse och lärande kring IT-styrning och ITSM.

Att vara medlem i itSMF ger dig en professionell plattform med en mängd fördelar som du kan ha nytta av i utvecklingen av dig själv och i din yrkesroll. Vår förening bygger på medlemmarnas kunskap och kompetens och engagemang i våra olika aktiviteter. Våra gemensamma nämnare är att vi arbetar inom IT-området och med IT Service Management i någon form.

Medlemskapet ger dig en möjlighet att ta del av erfarenheter från olika företag som utvecklar sina IT-områden med metoder, modeller och systemstöd, delta vid aktiviteter och konferenser som föreningen arrangerar. itSMF Sweden tillhör itSMF International som är det globala nätverket vilket också ger dig som medlem möjligheter till erfarenheter i ett internationellt perspektiv.

I styrelsen och bland medlemmarna finns en knytning till ramverket ITIL, Togaf, prince2 med flera och itSMF arbetar brett inom området IT Service Management. En styrka med vårt fokus och nätverk är att vi regelbundet bjuder på erfarenheter från verkligheten i kombination med forskning. På så sätt är föreningen unik med denna typ av specialområde som delas med dig som medlem. Oavsett om du är nyfiken på agila arbetssätt, vattenfall, pm3, ITIL, scrum eller andra arbetssätt så kan itSMF bidra med erfarenheter till din vardag.

Se priser och medlemsnytta här.

KategoriKriterierÅrsavgift
IndividuellEnstaka namngiven person (t.ex. från en användarorganisation, eller en oberoende konsult/utbildare). Ej överförbar.1 070 kr
Företag-5 Företag/Organisation med upp till 5 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.4 700 kr
Företag-10
Företag/Organisation med upp till 10 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
7 800 kr
Företag-25 Företag/Organisation med upp till 25 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.18 300 kr
Företag-50
Företag/Organisation med upp till 50 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.
26 100 kr
Företag-75Företag/Organisation med upp till 75 namngivna personer. Namnändringar tillåtna med itSMF’s godkännande, t.ex. vid personalförändringar.31 900 kr
Studentmedlemskap Personer som studerar på högskola eller universitet.200 kr

Varmt välkommen som medlem!

Här kan du bli medlem