Goda exempel från vardagen
25/04-2024

Goda exempel från vardagen

Vi hade många fina exempel från vardagen vid Expo´24 den 17-18 april 2024!

Här presenteras ett av de åtta exempel som vi fick ta del av vid konferensen:

Bättre sammanhållning, dialog och framdrift

Vi gjorde om vårt morgonmöte på IT från att tidigare gå igenom grupp för grupp och kolla att allt är okej till att nu använda en sida som uppdateras automatiskt med innehåll av incidenter, problem, change och releaser.

Våra morgonmöten nu bygger mer på dialog och att vi frågar och diskuterar det som finns aktivt i stället för att passivt avrapportera.

Detta har gjort att vi nu har en bättre överblick, bättre dialog om viktiga saker och den enklare ”avrapporteringen” sker på det digitala verktyget. Bättre fokus på rätt saker vid mötet jämfört med tidigare.

 

Kristoffer Tindemark, Pensionsmyndigheten

Kontakt: info@itsmf.se