2019 års Roadshow, region Norr, Sundsvall, 12 november

Välkommen årets Roadshow i region Norr, Sundsvall!

Visst vore det härligt att få nätverka med likasinnade inom itSMF och få lite nya insikter

Tid: 12/11, kl. 13:30-16:00
Plats: Elite Hotel Knaust, Sundsvall
Kostnad: Gratis för medlemmar. Är du inte medlem kostar det 500 kr.

Program:
Vi har en spännande framtid för IT Service Management och den tekniska utveckling som fortsätter att rusa fram. För att starta upp denna konferensdag gör vi en kort trendspaning hos styrgrupp, talare och deltagare om vad vi ser idag och vad vi förväntar oss imorgon

Digital innovation och tjänsteutveckling – Talare Leif Andersson
Leif Andersson är en mångsysslare inom IT service management, med snart 30 år i IT branschen både som kund, driftleverantör och konsult så har Leif en ordentlig bredd från flera olika perspektiv. Leif har de senaste 10 åren också deltagit i olika forskningsprojekt på Borås högskola och medverkat till att ta fram kurser inom datadriven tjänsteutveckling med t ex machine learning som delområden.
Leif har också varit talare på flertalet konferenser, frukostmöte mm i ämnen som Attityd, kultur och beteende (ABC), Business Relationship management och ITIL 2 till dagens ITIL 4.
Avmystifiering av Digital Tjänsteutvecklig och AI för ITSM – det behöver inte vara så himla dramatiskt och svårt! Leif ger en kort översikt över fenomenet och hypen och kanske kan vi hitta något du kan jobba vidare med i när du kommer hem? Vad behöver vi göra för att sätta ner foten och börja förbättra våra tjänster med en högre grad av automatik och lärande – och vilka effekter kan det få? Leif ger också en översikt över forskningen runt ITSM och digital tjänsteutvecklingAI/machine learning – lokalt och globalt samt några exempel på pågående forskning i detta område.
· Är det där med AI inom ITSM verkligen något för mig?
· Vad är viktigt att tänka på när jag använder data i högre utsträckning för tjänsteutvecklingen?
Samverkan, relationer, korsfunktionellt utbyte, kunskapsskifte, samskapande, hållbarhet vilken roll spelar dessa nya fokusord i det här sammanhanget?
Akademi och näringsliv/offentlig sektor – hur kan vi bättre samverka och samskapa för att lyfta Sverige till världens centrum för Digital Tjänsteutveckling?
· Hur kan jag komma igång med att bygga bättre tjänster med data/AI/machine learning?

En myndighets syn på AI i sin it-tjänstehantering – Talare Stefan Ellström

Avslutning – Vad tar vi med oss
Summering av förmiddagens konferens som aktivitet och vad vi ser är nuläget och framtid för ITSM.

Välkommen
Styrgruppen för itSMF region Norr