2019 års Roadshow, region Öst, Stockholm, 7 november

Välkommen till itSMF-regionernas Roadshow i november!
Visst vore det härligt att få nätverka med likasinnade inom itSMF och få nya insikter? Nu i November genomförs vår årligt återkommande kostnadsfria Roadshow med träffar i våra fyra regioner.

Anmäl dig nedan. Vi bjuder på frukost och lunch och tid för mingel mellan föreläsarna!

Tid: 7/11, kl. 08:30-13:00
Plats: Helio, Grev Turegatan 30, Stockholm
Kostnad: Gratis för medlemmar. Är du inte medlem kostar det 500 kr.

Här följer en presentation av vilka som talar och vad de ska föreläsa om.

Talare – Leif Andersson
Leif Andersson är en mångsysslare inom IT service management, med snart 30 år i IT branschen både som kund, driftleverantör och konsult så har Leif en ordentlig bredd från flera olika perspektiv. Leif har de senaste 10 åren också deltagit i olika forskningsprojekt på Borås högskola och medverkat till att ta fram kurser inom datadriven tjänsteutveckling med t ex machine learning som delområden.
Leif har också varit talare på flertalet konferenser, frukostmöte mm i ämnen som Attityd, kultur och beteende (ABC), Business Relationship management och ITIL 2 till dagens ITIL 4.

Avmystifiering av Digital Tjänsteutvecklig och AI för ITSM – det behöver inte vara så himla dramatiskt och svårt! Leif ger en kort översikt över fenomenet och hypen och kanske kan vi hitta något du kan jobba vidare med i när du kommer hem? Vad behöver vi göra för att sätta ner foten och börja förbättra våra tjänster med en högre grad av automatik och lärande – och vilka effekter kan det få? Leif ger också en översikt över forskningen runt ITSM och digital tjänsteutvecklingAI/machine learning – lokalt och globalt samt några exempel på pågående forskning i detta område.
· Är det där med AI inom ITSM verkligen något för mig?
· Vad är viktigt att tänka på när jag använder data i högre utsträckning för tjänsteutvecklingen?
Samverkan, relationer, korsfunktionellt utbyte, kunskapsskifte, samskapande, hållbarhet vilken roll spelar dessa nya fokusord i det här sammanhanget?
Akademi och näringsliv/offentlig sektor – hur kan vi bättre samverka och samskapa för att lyfta Sverige till världens centrum för Digital Tjänsteutveckling?
· Hur kan jag komma igång med att bygga bättre tjänster med data/AI/machine learning?

Talare – Fredrik Sandquist
Fredrik Sandquist är Head of Innovation and Service Development på Coor. Fredrik kommer att berätta hur Coor arbetar med att digitalisera och ständigt utveckla smarta tjänster för Coors kunder. Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder även specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster.

Talare – Maria Kalmér
En av Marias drivkrafter är att lösa problem, oavsett om det är i sin roll som utvecklare, projektledare, teamlead, facilitator, workshopledare eller kollega. Där hennes 10+ år i branschen gett henne erfarenheter och möjligheter att träffa och hjälpa olika människor och verksamheter. Med sin förmåga att se helhet, anpassa språket till mottagare och lösningsorienterade sinne blev hon en del av Pensionsmyndighetens testverksamhet vars uppdrag innefattar att undersöka potential och möjligheter med RPA-tekniken. Uppdraget innefattar att testa, under ett år, vilket behov och vilken effekt tekniken kan hjälpa Pensionsmyndigheten att uppnå sitt uppdrag med. Marias huvudansvar har varit RPA-teamets utvecklare men hon har också varit starkt bidragande i andra roller för att uppnå det gemensamma resultatet. Maria har också god vana att föreläsa i olika sammanhang och en av hennes många styrkor är att ha kundfokus i sina leveranser.

Om Marias föreläsning – RPA är ett begrepp som cirkulerar mer och mer på marknaden. Tekniken ses ha fått ett genombrott senaste tiden som en automatiseringsteknik som snabbt gör stor verksamhetsnytta. Maria kommer att fördjupa sig i vad RPA betyder och sätta det kontext för ökad förståelse av dess potential och användningsområde. Hon kommer även att berätta om Pensionsmyndigetens testverksamhet som inleddes i våras; hur vi tog oss an att lära oss tekniken, vilka processer vi identifierat som kandidater samt lärdomar vi har samlat ihop inom verksamheten och teamet.

Välkommen!
Styrgruppen för itSMF region Öst