En halvdag med ITSM och ledarskap

Som en fortsättning på vår heldagsaktivitet i November arrangerar vi en halvdag den 23 April, som självklart kommer att handlar om IT Service Management, men även ledarskap.

Prrogram:

08:00-8:30
Morgonmingel och uppstart

08:30-9:25
Situationsanpassat ledarskap
Talare: Niclas Carlnén, Malmö FF

09:25-9:30
Bensträckare

09:30-10:15
Vet din beställare vad du gör?
Talare: Ulf Santesson, IT Informa

10:15-10:40
Mingel och nätverkande

10:40-11:25
Från teknik- till tjänsteorienterad leverantör
Talare: Evalotta Elnertz & Josefina Eliasson, Lunds kommun

11:25-11:30
Bensträckare

11:30-12:15
Implementation of Service Portfolio Management
Talare: Nelli Serifovski, NNIT

12:15
Avslutningsmingel

Plats: Foo Café på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
Tid: 23 April kl 8:30 – 12:15

Anmälan till aktiviteten gör du på Foo Café’s eventsida
http://www.foocafe.org/event/en-halvdag-med-itsm-och-ledarskap

Har du frågor om ITSM och Ledarskap
Joacim Lindman: 070 693 64 60 eller John Wallhoff: 0707 743131

Detaljerat program:
============
Situationsanpassat ledarskap
(Ledarskap)
Malmö FF:s VD Niclas Carlnén berättar om situationsanpassat ledarskap under förändring och intern och extern påverkan.

MFF har alltid legat i framkant. Att prova nytt, importera influenser och ha modet att gå vår egen väg är en del av vår själ. Genom att fortsätta ta nya steg på och utanför planen ska MFF ta positionen som Nordens ledande fotbollsförening – ur alla aspekter.

Talare:
Niclas Carlnén, MFF
Beskrivs som en stabil och bra ledare som kan tackla frågor i både med- och motvind. Han kan fotboll på toppnivå och har dessutom stor erfarenhet av samhällsfrågor och ett stort eget samhällsengagemang.

Vet din beställare vad du gör?
(ITSM – Styrning)
I projekten och därefter i förvaltningen har han arbetat fram en lösning för att säkerställa att beställare och leverantör har fullt insyn i det pågående arbetet, samt att besluten går att härleda ner till en enskild förändring. Ulf kommer presentera delar av sin lösning som under flera års tid har säkerställt att koncernledningen alltid direkt ser konsekvenserna av sina beslut, ända ner till den enskilda kodraden.

Talare:
Ulf Santesson, IT informa
Är en erfaren projektledare med flera stora projekt bakom sig

Från teknik- till tjänsteorienterad leverantör
(ITSM – Tjänsteorientering)
IT-avdelningen i Lunds kommun har sedan 2005 gjort en resa från att vara en verksamhet som levererade tekniklösningar till att bli en tjänsteorienterad leverantör som bygger leveranserna med fokus på verksamhetsvärde, kunskap om verksamheterna och de processer de arbetar efter. Genom att förändra tekniklösningarna till värdeskapande tjänster, samla dessa i en tjänstekatalog, etablera SLA, automatisera beställningar och skapa verksamhetsform har en effektiv IT-avdelning med verksamhetsnära kompentens etablerats.

Lunds kommun berättar om resan och om det strategiska arbetet för att tillsammans med verksamheterna utveckla kommunens IT-stöd och utvecklingstakt, om utmaningarna och visioner för framtiden.

Talare:
Evalotta Elnertz & Josefina Eliasson, Lunds kommun
Evalotta arbetar som IT-chef, drivs av verksamhets- och processutveckling och vad IT kan göra som möjliggörare för det.
Josefina arbetar som IT-strateg och har under sina år på Lunds kommun bland annat arbetat med utveckling av Service Management-modellen, tjänste- och processutveckling och förändringshantering.

(Presentation från itSMF Sverige’s konferens 2015; ITSM Expo 15)

Implementation of Service Portfolio Management
(ITSM – Styrning)
Standardization, scalability and transparency are critical success factors for any company experiencing rapid growth. This was the situation for NNIT in 2010 where new customers, services, and technologies were regularly introduced into the business. In order to keep up with the fast development, the Service Portfolio was initially introduced as a tool for establishing the required overview of all services provided – including a governance model to anchor clear ownership within the organisation. However, over the next couple of years, Service Portfolio Management became a key discipline to kick off service design, establishment of Service Catalogues, financial management, and strategic development of services.

This is a presentation of how NNIT implemented their Service Portfolio, the key learning points from the project and the benefits created for the company

Talare:
Nelli Serifovski, NNIT
Har 10 års erfarenhet av arbete med olika IT Service Management processer och har sedan 2010 arbetat på NNIT’s Service Management office, den centraliserade funktionen med ansvar för att implementera service management processer i hela företaget. Idag arbetar hon främst med Service Request Catalogues för NNIT kunder. Tidigare har Nelli bl.a varit ansvarig för ”Service Portfolio and Catalogue Management” processerna för en av NNIT’s större kunder och deltog i ett av de största projekten i Danmark för att implementera Service Portfolio Management.

(Presentation från itSMF Norge’s konferens 2015; Working 9 to 5)

Hämta prgorammet som pdf
http://www.itsmf.se/filearchive/itSMF%20Syd%20V%C3%A4lkommen%20till%20ITSM%20och%20Ledarskap%2023%20april%202015%20i%20Malm%C3%B6.pdf