Expo 2024 

Nästa Expo är planerad till den 17-18 april 2024. Lokal för konferensen kommer att vara Piperska Muren i Stockholm ( https://www.piperskamuren.se/).

Vi ser fram emot denna aktivitet och att träffa så många som möjligt av er i april. Arbete pågår med att planera detaljer, boka talare, kontakta sponsorer och ordna de administrativa delarna kring anmälningsförfarandet.

Har du förslag på innehåll eller talare, eller kanske själv vill vara talare vid konferensen? Hör av dig till oss via members@itsmf.se !