Expo’17 5-6 april – Mötesplatsen för erfarenheter och idéer