Frukostmöte, Kundorienterad kontinuitetshantering, itSMF Syd 12 mars 2020

Frukostmöte, Kundorienterad kontinuitetshantering, itSMF Syd 12 mars 2020

Du är välkommen till vår frukostträff i syd. Som vanligt gratis för medlemmar.
Är du inte medlem i itSMF så har även du möjligheten att gå gratis denna gång.
Ange ’Prova på’ som fakturareferens.

AGENDA/TALARE

Kundorienterad kontinuitetshantering
Hur får man ledningen i organisationen att förstå och ta ägande för att säkerställa kontinuitet av verksamhetens leveranser av produkter eller tjänster? Hur får man kontinuitetshantering att bli en av verksamhetens ryggradsprocesser som säkerställer att utveckling av organisationens resursers förmågor (IT, HR, FM, etc) sker i paritet till de värden som står på spel? Hur får man en styrning som varken ger för bra och kostsamma förmågor eller för dåliga och kortsiktigt billiga förmågor? Dessa frågor och erfarenheter från lyckade implementeringar tas upp.
Föredraget kommer ske på svenska, materialet kommer vara på engelska, och frågor och svar kan ske på båda språken.

Pierre Wettergren, VD Clever Collaboration Group Europe AB
Pierre är en internationellt erkänd expert inom Business Continuity Management (BCM). Åren 2007 – 2016 engagerad expert inom ISO och utveckling av internationella standarder – ISO Security & Resilience där BCM, Information Security Management, och andra internationella standarder till gagn för samhällets säkerhet utvecklas. Under de senaste 15 åren har Pierre utvecklat kompetensområdet BCM, varit en frekvent talare på konferenser, och en uppskattad lärare, workshop ledare och coach.

Datum: 12 mars 2020
Tid: 07.30 (Frukost) Föreläsning 08.15 – 09.00
Plats: Scandic Hotel Stortorget, Stortorget 15, Malmö
Kontakt: Johan Hansson johan.p.hansson@atea.se 072 2353433

VÄLKOMMEN!