Seminarie på Lindholmen-Göteborg den 28/2 om Canvas modellen och Resursoptimering

I samverkan med ITSM nätverket inom Dataföreningen kan vi bjuda in dig som medlem i itSMF region Väst till ett seminarie som kan ge dig en helt ny infallsvinkel för att lyckas med allt från att införa nya processer till innovation och utvecklingsarbete inom IT-enheten.

Business Model Canvas
Business Model Canvas är ett erkänt sätt att skapa nya samt att utveckla befintliga affärsmodeller. Den är även klart tillämplig för att utveckla tjänster och processer inom en IT-enhet.
Modellen är ett verktyg där du får fram ett tydligt nuläge samt får en förståelse hos alla medarbetare om vad som behöver göras för att nå uppsatta mål. På denna föreläsning kommer du att få öva praktisk och testa själv genom en övning om hur modellen fungerar.

ResursOptimeringModell (ROM)
Vi har modeller och lösningar för det mesta, men har vi kontroll på hur vi bäst utnyttjar våra resurser inom IT-verksamheten som t.ex. inom Support, Förvaltning och Drift? Vad är det för typ av resurser vi har och hur utnyttjar vi dem bäst? Det är frågor som tas upp inom ResursOptimeringsModellen.
Du får insikt i en modell som bl.a frigör tid. Tid som sedan kan användas till innovation och utvecklingsarbete.
ResursOptimeringsModellen har hämtat mycket från den kultur och synsätt som finns inom Googlemodellen. Kan Google göra det, så kan vi göra det.

Föredragshållare: Mats Göransson från BiTA Service Management och Peter Hero från Support Service Institute
Datum: 28 februari
Tid: kl 15.00 – 17.00
Plats: Lindholmen Science Park i Göteborg, Kuggen – vån 3, stora konferensrummet
Pris: Kostnadsfritt

Varmt välkomna!
itSMF Styrgruppen i Väst
Peter Hero