Incident- och Problemprocesserna – hur funkar dessa IRL?

Incident- och Problemprocesserna – hur funkar dessa IRL?

På det temat bjuder vi in till träff med itSMF Norr, den 22 november.

Vi kommer att få korta intressanta presentationer med möjlighet till diskussion och frågeställningar av och med:

· Niklas Hagberg från GDM som lyfter sina utmaningar kring att hitta balansen mellan kundnärhet, flexibilitet och skalfördelar när man har tjugo stora och hundratals mindre kunder

· Sara Hansell från Bolagsverket som bl. a berättar om vad en IT-Operations Manager gör och hur Bolagsverket hanterar Prio 1 incidenter

· Johan Backlund från Försäkringskassan berättar om det man kallar ”Shiftleft”, där man försöker förbättra servicen för kunden genom att arbeta smartare och korta ledtiderna

itSMF bjuder på något i fikaväg också.
Det kostar inget att delta.

När: 22 november kl. 15 – 17 (anmälan senast 20/11)

Var: GDM:s lokaler, Södra Järnvägsgatan 37 i Sundsvall.

Det går också bra att delta digitalt.
Om du vill delta digitalt ber vi, förutom att anmäla dig här, skicka ett mail till members@itsmf.se och meddela att du vill delta digitalt.

LÄNK TILL Microsoft Teams-möte
Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ

Ev. frågor ställer du till jan.rikner@bolagsverket.se

Välkommen hälsar vi i styrgruppen för itSMF Norr.