Partnerkonferens – ITIL 4 för operativ excellens

Den 18 november håller BiTA och SSI, tillsammans med partners, en heldagskonferens för att lyfta upp ITIL på agendan och för att diskutera hur ITIL 4 kan bidra till Operativ Excellens! Dagen kommer att bestå av intressanta talare, både experter och praktikfall, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

ITIL 4 kan vara en viktig pusselbit för många företag och organisationer där man upplever stora utmaningar med att få alla medarbetare att dra åt samma håll, särskilt när det gäller att tillhandahålla och utveckla digitala tjänster.

Operativ Excellens är något som alla organisationer försöker att uppnå, men som få lyckas med. Det handlar om att kunna skapa ett samspel mellan alla delar inom organisationen för att på så vis kunna skapa så mycket värde som möjligt med digitalisering, automatisering och tjänstehantering. Det vill säga skapa kundnytta och inre effektivitet.

Konferensen riktar sig till personer i företag, kommuner och offentlig verksamhet som tillhandahåller IT & Digitala tjänster allt från utveckling, design, drift, förvaltning och support.

Du får lyssna till talare som t.ex. Philip Hearsum från Axelos, Eric Olheim från Microsoft och Dane Thomas från BiTA Service Management.

Som medlem i itSMF får du 20% rabatt på deltagarpriset om du anger koden itsmf21 vid anmälan i fliken övrigt.

Länk till konferensen och till anmälan: https://www.bita.eu/event/337