itSMF frukostmöte i Göteborg – Hur passar ITIL 4 in i framtidens digitala världsordning?

Kom med den 25 april! – Hur passar ITIL 4 in i framtidens digitala världsordning?

ITIL 4 är nu en realitet och på något sätt bör man förhålla sig till detta om man idag arbetar med IT-tjänster.

Det gäller oavsett om det handlar om strategisk nivå, tjänsteutveckling, drift förvaltning eller support.

Hannes Göbel och Leif Andersson från Högskolan i Borås berättar om forskning runt digitala tjänster och värdeskapande.

De berättar också om Högskolans och itSMF´s samverkan med Axelos samt hur ITIL 4 tagit till sig av forskningen.

Hannes G, Leif A och Peter H har alla tre varit med och bidragit till innehållet i nya ITIL 4 Fondationboken (contributors) vilket gör detta föredrag lite extra intressant att ta del av.

Vi kommer att föra en gemensam diskussion om huruvida man ska man välja att följa ITIL 4, om man ska använda delar av ITIL 4 eller om man ska välja bort ramverket helt och satsa på något annat?

(Moderator Peter Hero – Support Services Institute)

Talare:
Leif Andersson

Hannes Göbel

Peter Hero  (moderator)

Plats:
John Scott´s Palace Adress: Brunnsparken, Södra Hamngatan 2 (ingången runt hörnet)

Datum:
Torsdagen den 25 april

Tid:
08.00 – 09.30 (föredraget börjar kl 08.20)

Välkommen
itSMF, styrgruppen för region Väst

/Peter Hero

Tfn: 0707 – 94 55 00