itSMF Frukostmöte IT-Governance Summit i Göteborg

På detta frukostmöte kommer vi att ta med oss erfarenheter och slutsatser från den studieresa med workshops och föreläsningar som vi i itSMF Väst genomförde i Köpenhamn i september.

Där hade vi två ledande experter på området på internationell nivå, Mark Smalley och Christian Nissen som båda är flitiga debattörer och författare inom IT Governace.

Var med och ta del av resultatet. Vilka frågor finns kopplade till området? Tillsammans för vi diskussionen till nästa nivå på detta frukostmöte.

Vet man inte allt själv är det klokt att dela erfarenheter med andra som jobbar med samma frågor!

Se även dokumentet: Power eats COBIT® for lunch
Governance of IT from a behavioural perspective

Tid: kl 08.00 – 10.00 (frukost från kl 08.00, start 08.30)

Plats: John Scott´s palace, Södra Hamngatan 2, Göteborg

Aktiviteten leds av Daniel Billing och Peter Hero, båda med erfarenhet av ledningsfrågor och med fokus på framtidens lösningar.

Kostnadsfritt för medlemmar i itSMF
För övriga kostar det 300 kr (exkl.moms)

Välkommen!
itSMF region Väst
Peter Hero och Daniel Billing