itSMF frukostseminarie kring AI & ITSM i Stockholm 18 oktober

AI & ITSM – Nu skapas nya möjligheter

Vi har bjudit in Rebecka Isaksson som bl.a. är expert inom AI, kunskapsdelning, sökbarhet och smarta samarbeten.

Hon kommer tillsammans med våra moderatorer att gå igenom utmaningar, möjligheter och hot inom området

Frågor som vi kommer att ställa och förhoppningsvis få svar på är t.ex. hur ska vi hantera framtidens ”Knowledge Management”, är KB-artikeln död med tanke på AI, Chat GPT, Bing och Copilot?

Hur hanterar vi den information som finns samlad och hur visualiserar vi den i form av guider och instruktioner i framtiden?

Rebecka kommer också att prata om ”work-life integration” och ”wellbeing” som är en absolut nyckelfaktor för att kunna vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden idag. Läs mer om vår talare Rebecka nedan:

Vi kommer också ha en panel med olika experter från leverantörssidan som kommer att kunna besvara frågor från er deltagare.

Panelen kommer att presenteras när vi kommer närmare eventet den 18 oktober.

Datum: 18 oktober

Tid: 08.00 – 09.30 (seminariet börjar kl 08.30)

Plats: United Spaces på Stockholm Waterfront, Klarabergsviadukten 63

Det går också bra att delta digitalt. Om du vill delta digitalt ber vi, förutom att anmäla dig här, skicka ett mail till members@itsmf.se och meddela att du vill delta digitalt. Länk till digitalt deltagande skickas ut innan eventet.

LÄNK TILL DIGITALT DELTAGANDE:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83185503343?pwd=mWyPGlRFQtKo6xUWOqUuvksz7HjSUT.1

Kaffe/Te och fralla serveras från kl 08.00

Eventet är kostnadsfritt!

Moderatorer: Mimi Horneman och Peter Hero

Kontakt: Mimi Horneman mimi.horneman@regeringskansliet.se, Tfn: 072 246 10 67

Talare: Rebecka Isaksson från AI-labbet.

Rebecka är en erfaren och visionär ledare inom teknik, organisationskultur och mänskliga beteenden. Hon är för närvarande partner på AI Lab Sweden AB där hon ger strategisk rådgivning om hur Content & Collaboration AI bäst kan nyttjas för att skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö med engagerade medarbetare, och hjälper företag att driva en mer framgångsrik affärsverksamhet i en hybrid värld. Hennes expertis ligger framför allt inom People- & Culture Transformation, och att vägleda ledningsgrupper kring hur ett smartare nyttjande av kunskap kan användas för att generera betydande affärsvärde, när förändringsarbetet drivs med hjälp av ansvarsfullt och etiskt nyttjande av AI-teknik. 

Som tidigare Director of Knowledge Management och Product Marketing Manager för Content AI på Microsofts huvudkontor utanför Seattle, har hon de senaste 10+ åren arbetat med organisationer över hela världen och blivit något av en branschexpert, inom Knowledge Management.

Varmt välkomna!

itSMF Öst
Mimi Horneman