itSMF Väst seminarie den 26 oktober – ”Digitala arbetsplatsen” kom för att stanna, men vad händer nu?

”Digitala arbetsplatsen” kom för att stanna, men vad händer nu?

Digitala arbetsplatser har blivit en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i dagens samhälle. Men hur ser den digitala arbetsplatsen ut idag? Har vi de verktyg och system vi behöver för att vara effektiva och kreativa?

På itSMF Västs seminarium den 26 oktober får du svar på dessa frågor. Ilkka Tähtinen, expert inom AI och ”Digitala arbetsplatser”, kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi kommer också att få möjlighet att dela erfarenheter med varandra i mindre grupper.

Ilkka Tähtinen kommer att ta upp följande frågor:

  • Vilka är de viktigaste verktygen och systemen för en digital arbetsplats?
  • Hur kan vi hantera kommunikation och dokumentation på ett effektivt sätt?
  • Hur kan vi använda AI för att förbättra den digitala arbetsplatsen?

Ilkka Tähtinen är expert inom AI och ”Digitala arbetsplatser” och han driver bolaget Qualisec Management. Han har erfarenheter av att arbeta med dessa frågor från stora företag som Elof Hansson och Volkswagen Group samt inom flera kommuner och i offentlig sektor.

Ilkka Tähtinen

Agenda:

15.00 – 15.45: Ilkka Tähtinen om den digitala arbetsplatsen (Digitala deltagare är endast med under denna punkt)

15.45 – 16.00: Mingel och fika

16.00 – 16.45: Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte

16.45 – 17.00: Sammanfattning

När: Den 26 oktober kl 15.00 – 17.00

Plats: United Spaces Göteborg, Östra Hamngatan 16

Det går också bra att delta digitalt. Om du vill delta digitalt ber vi, förutom att anmäla dig här, skicka ett mail till members@itsmf.se och meddela att du vill delta digitalt.

LÄNK TILL EVENTT

https://us06web.zoom.us/j/81780114913?pwd=uxVOfAoXvsAedIW3cRslhhf4LIWyxe.1 

Fika ingår och eventet är kostnadsfritt!

Kontaktperson: Peter Hero, peter.hero@supportinst.se, Tfn: 0707 – 94 55 00

Väl mött!

Peter Hero
/itSMF Väst