Konferensen om ITIL 4 och Digital tjänsteinnovation – 18 september

Välkommen till ITSM Borås 2019!

För åttonde året i rad arrangerar Högskolan i Borås och itSMF konferensen IT Service Management. I år är temat Service management, ITIL 4 och digital tjänsteinnovation med fokus på att informera, inkludera och inspirera.

Den pågående digitaliseringen kommer att vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället de närmaste tio åren. Den har ökat vikten av effektiva processer för tjänsteleverans samtidigt som den skapar förbättrade möjligheter för digital tjänsteinnovation i samverkan mellan kunder och leverantörer. Årets ITSM-konferens fokuserar på utmaningar i samband med service management och digital tjänsteinnovation utifrån både ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv.

Service Management i IT-sektorn syftar till att skapa, förbättra och leverera digitala tjänster och är numera ett naturligt inslag i organisationers tjänsteportföljer. För att bedriva framgångsrik service management tar organisationer ofta stöd i något av de ramverk och modeller som existerar på marknaden. Ett av de mest välkända ramverken är ITIL som är utvecklat av Axelos.

Tidigare i år har Axelos publicerat en ny version av ramverket; ITIL 4 Edition. Vi är därför särskilt glada att erbjuda möjligheten att lära oss mer om ITIL 4 direkt från Akshay Anand (product manager) och Philip Hearsum (ITIL portfolio manager) som är författare av ITIL 4 Edition.

Förmiddagen kommer därför att ägnas åt presentationer och interaktiva sessioner kring ITIL 4 och det kommer naturligtvis finnas möjlighet att ställa frågor direkt till Akshay Anand och Philip Hearsum.

Under eftermiddagen kommer vi att fokusera på digital tjänsteinnovation; ett område som främst relaterar till aktiviteten design i service management. Eftermiddagspasset inleds med att presentera vad digital innovation innebär, vartefter företaget ByBrick och Högskolan i Borås kommer att ge exempel på hur de arbetar med digital tjänsteinnovation i praktik och teori.

Avslutningsvis kommer vi både under för- och eftermiddag att lära oss av varandra genom interaktiva sessioner. Jonas Landström från Volvo cars som är Director och Head of Program management, kommer berätta om sina erfarenheter (kommer kompletteras i befintligt program inom kort).

Tid: Onsdagen den 18 september 2019, kl. 09:00–16:00
Plats: Vestindien, Textile Fashion Center, Högskolan i Borås

Välkommen!

Se programmet och anmäl dig här