Ändrat Pulsmöte med Försäkringskassan – eftermiddagsevent itSMF Norr 19 mars

itSMF Norr bjuder in till eftermiddagsevent – Pulsmöte med Försäkringskassan

På grund av rådande omvärldssituation med begränsad besöksmöjlighet hos Försäkringskassan har vi inte möjlighet att genomföra rubricerat event hos Försäkringskassan enligt ursprunglig plan.

Ny plats och dag blir därför:

Tisdagen den 19 mars kl. 15-17  (tidigare datum var onsdagen den 20 mars)

Plats CSN, Norra Tjärngatan 2, Sundsvall. Digitalt deltagande är möjligt

Eventet kommer att genomföras som planerat med presentation av Försäkringskassans Puls-möte med tillhörande frågestund och fika. På förekommen anledning kommer vi inte att kunna genomföra en fysisk rundvandring hos Försäkringskassan för att se produktionsövervakningen live.

Här är länken för dig som vill delta digitalt: 
DELTA Zoom möte
https://us06web.zoom.us/j/84725468463?pwd=WihiGI2kla5SgZEEy6gghCN9X3RbXl.1

OBS! Om du vill delta digitalt ber vi, förutom att anmäla dig nedan, skicka ett mail till members@itsmf.se och meddela att du vill delta digitalt.

Välkommen på en förhoppningsvis intressant eftermiddag såväl digitalt som på plats hälsar styrgruppen itSMF Norr via Jan Rikner