” Roadshow-20 – Digital verklighet” onsdag 11/11, kl. 13:00 Region Norr

Roadshow -20, ett digitalt event för nya och befintliga medlemmar

Digital verklighet, det är temat för itSMF:s regionala roadshow i november!
Nuvarande situation i samhället gör att en fysisk roadshow, ett känt nätverksformat för itSMF:s medlemmar, har begränsande förutsättningar. Vad gör vi då? Naturligtvis kör en digital variant som webinar.

Program

13:00-13:05 Välkommen och inledning
13:05-13:50 Digitalt Ledarskap, Ilkka Tähtinen, Qualisec AB, inkl 10 min frågestund

13:50 -14:35 Ansiktsigenkänning, Tommy Lindmark och Isak Nyberg, Skellefteå Kommun, inkl 10 min frågestund

14:35 -15:20 ITIL och agilt i samverkan, Leif Carlström, Bita, inkl 10 min frågestund

15:20-15:40: itSMF under pågående pandemi
15:40 Kort avslutning

LÄNK TILL ROADSHOWEN

https://zoom.us/j/96108802261?pwd=R2xqZjdoYmNjbW1GbWNXSG42SDlIUT09
Meeting ID: 961 0880 2261
Passcode: 978600

Digitalt Ledarskap
Ilkka Tähtinen
driver företaget Qualisec AB och har lång praktiskt erfarenhet av digitalt ledarskap. Han kommer att berätta om grunderna inom Digitalt Ledarskap samt gå igenom hur du som ledare kommer igång med Digitalt Ledarskap, bl.a. genom effektiv i målstyrning, ledning och kommunikation. Metodiken kan med fördel användas i agile och ITIL relaterad förändringsledning

Skellefteå Kommun testar ansiktsigenkänning
Hur kan man använda nya tekniska lösningar för att minska lärarnas administrativa uppgifter i klassrummet? I ett unikt pilotprojekt har Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå kommun testat automatisk elevregistrering genom taggar, appar och ansiktsigenkänning i samarbete med Tieto. Reaktionerna på projektet har varit positiva från både elever och lärare. Projektet nominerades och prisades som årets ITSM-initiativ vid itSMF Expo våren 2019, som den mest innovativa lösning i hård konkurrens. Sen kom domen från Datainspektionen!
Tommy Lindmark It-strateg på utbildningsförvaltningen och Isak Nyberg Dataskyddsombud berättar om sin resa och vart man är nu – 1,5 år senare.

ITIL och agilt i samverkan
I den digitala och agila världen prioriteras ofta snabbhet och time-to-market. I samband med detta kan ITIL-processer anses vara rigida och skapa tröghet i leveransen av nya tjänster och funktioner. Det kan i sin tur innebära att agila team undviker att använda ITIL-processer.
Men… kan det vara så att ITIL skapar en stabilitet och effektivitet i leveransen genom att stödja och komplettera agila arbetssätt? Hur stödjer ITIL 4 agila arbetssätt och vice versa, vad behöver man tänka på för att på detta fungerande tillsammans och gemensamt leverera värde?
Leif Carlström, management konsult på BiTA kommer att belysa frågeställningen, utmaningarna  och möjliga tillvägagångssätt

itSMF under pågående pandemi
itSMF ger sin syn på utmaningar med nätverkande, föreningsaktiviteter, utvecklade sätt att nå ut till medlemmarna för ökat värdeskapande under pågående pandemi. Möjlighet ges att ställa frågor och komma med ev. idéer.

Roadshowen är gratis för både medlemmar och ickemedlemmar, oavsett vad det står på anmälan!

Välkommen
itSMF Sweden region Norr genom Jan Rikner, jan.rikner@bolagsverket.se