”Roadshow -20 – Digital verklighet” Onsdag 11 november, kl. 9:00 Region Öst

Roadshow -20, ett digitalt event för nya och befintliga medlemmar

Digital verklighet, det är temat för itSMF:s regionala roadshow i november!
Nuvarande situation i samhället gör att en fysisk roadshow, ett känt nätverksformat för itSMF:s medlemmar, har begränsande förutsättningar. Vad gör vi då? Naturligtvis kör en digital variant som webinar.

Reservera 11:e och 12:e november, så kommer mera detaljerat schema framöver.

Regionerna hos itSMF planerar en digital roadshow 11:e och 12:e november med en förmiddag respektive eftermiddag för de fyra olika regionerna.
Det blir lokalt innehåll, som i ett digitalt format blir tillgänglig oberoende av fysisk plats. Det går alltså bra att delta i flera regioners program. Ett spännande nytt upplägg för eventet vårt att utvärdera.

Årets tema, Digital verklighet, är något som vi alla har blivit indragna i någon omfattning och vi bygger vidare på det.
Reservera tid i kalendern för webinariet, restiden är försvinnande kort.

”Vi har antagit utmaningen att genomföra en digital roadshow, med ett intressant tema och spännande innehåll på gång.
Vi hoppas det kommer att tilltala våra medlemmar och andra som vill få en insyn i itSMF”, säger regionskoordinerande styrelserepresentanten Anders Sandström. Förberedelserna är i full gång.

Roadshowen är gratis för både medlemmar och ickemedlemmar, oavsett vad det står på anmälan!

Visst ses vi på nätet!
itSMF Sweden